Sweden

Endast två svenska multinationella företag har trovärdiga planer för att minska flygutsläpp vid affärsresor

marzo 15, 2023
En stor majoritet av de svenska företagen har inte fastställt några mål för affärsresor med flyg

En stor majoritet av de svenska företagen saknar ambitiösa mål för att minska gas-utsläppen från deras affärsresor. Detta avslöjar den andra utgåvan av Travel Smart Campaign.

Av de elva svenska företag  som finns med  i denna ranking har bara två, Vattenfall och AFRY, fastställt mål för att minska gas-utsläpp i samband med deras affärsresor. Vattenfall har ett ambitiöst mål på -50 % till 2030 och AFRY har lovat att minska sina gas-utsläpp med 36 % till 2027. De andra svenska företagen i rankningen innefattar detaljhandelsföretaget H&M Group, musikstreamingtjänsten Spotify, byggföretaget Skanska AB och telekomjätten Ericsson Group.

Globalt har bara 50 företag av 322 fastställt mål för att minska affärsresor med flygplan. Av de företag som har fastställda mål är det bara fyra företag som uppfyller “guldstandarden”, dvs. som rapporterar gas-utsläpp från flygresor och åtar sig att minska dem med 50 % eller mer till 2025 eller tidigare. Dessa är Novo Nordisk (läkemedel, Danmark), Swiss Re (finans, Schweiz), Fidelity International (finans, Förenade kungariket) och ABN Amro (finans, Nederländerna).

I den första översikten någonsin av andra gas-utsläpp än koldioxid i samband med affärsresor visar rankningen att två svenska företag leder vägen genom att rapportera alla växthusgasutsläpp förknippade med dessa resor. Volvo Group och Sandvik föregår med gott exempel genom att ta hänsyn till den totala inverkan av deras flygresor i sin rapportering.

Klimatpåverkan av affärsresor med flyg består inte bara av koldioxidutsläpp. Förutom koldioxid avger flygmotorer andra gas-utsläpp så som kväveoxider, svaveldioxid och vatten – och partiklar (sot).  Dessa andra gas-utsläpp uppskattas stå för två tredjedelar av den totala klimatuppvärmningen från flygresor. Men det är mycket få företag som rapporterar den totala inverkan  affärsresor med flyg kan ha genom att ta med andra gas-utsläpp än koldioxid i sin beräkning.

Erin Vera, ansvarig för företagsresor  på Transport & Environment, säger: ”Stora företag blundar för den skadliga inverkan  affärsresor med flyg kan skapa. De flesta företagen gör inget eller mycket lite för att minska sina flygresor. Detta gör alla andra mål i samband med resor meningslösa när det handlar om att tackla klimatförändringar. Endast några få föregångare följer vetenskapen genom att rapportera andra gas-utsläpp än koldioxid – den dolda delen av isberget när det gäller flygindustrins totala inverkan på klimatet.”

Volkswagen, KPMG och Johnson & Johnson är de tre största gas-utsläppsproducenterna i Travel Smarts Ranking, utan mål för att minska sina reseutsläpp[1]. Men det är möjligt och nödvändigt att sätta upp sådana mål, vilket företag av liknande storlek och sektor som McKinsey, Deloitte och AstraZeneca har gjort.

Undersökningen visar att om 10 % av företagen – de största gas-utsläppsproducenterna i rankningen – fastställer mål för att minska gas-utsläppen med 50 %, skulle detta nå halvvägs till det globala målet på -50 % av gas-utsläpp från affärsresor  till 2025. Det är nu viktigare än någonsin att minska flygutsläpp om vi ska kunna hålla oss inom 1,5 °C global uppvärmning.

Resultaten kommer kort efter att Europeiska kommissionen annonserade att de kommer att stödja tio nya gränsöverskridande tåglinjer, bland annat förbättrade sovvagns-förbindelser mellan Sverige, Danmark och Tyskland.

Erin Vera förklarar: ”Flygindustrin ligger fortfarande efter när det gäller utfasning av koldioxid och globala företag drar fötterna efter sig när det handlar om rapportering. Europeiska kommissionen uppmuntrar med all rätt renare och grönare alternativ till flyg, som företag i Sverige snart kommer att kunna dra nytta av.”

För det avgörande årtiondet fram till 2030 är det bästa sättet att minska flygutsläpp att flyga mindre, eftersom tidsramarna för uppskalning av hållbara bränslen och utsläppsfria flygplan för närvarande ligger efter 2030, och klimatkompensation inte kan ersätta minskning av gas-utsläpp.

Travel Smart-kampanjen uppmanar företag att fastställa ambitiösa mål för att minska gas-utsläpp från affärsresor, gå över från flyg till tåg när det är möjligt och välja videokonferenser istället för långdistansflyg.

Erin Vera avslutar: ”Stora företag har en oproportionerligt stor roll att spela när det gäller att minska sina gas-utsläpp för affärsresor. Det är enklare att uppnå detta än någonsin tidigare: tågresor vid kortare sträckor och videokonferenser för att undvika långdistansflyg.”

Meddelande till redaktörer:

Transport & Environment lanserade Travel Smart-kampanjen tillsammans med en koalition av globala partners 2022. Vi publicerar en årlig företagsranking av hållbarhet inom affärsresor. Kampanjen arbetar tillsammans med företag, och målet är att minska deras gas-utsläpp vid affärsresor med 50 % eller mer från nivåerna före Covid-pandemin till 2025 eller tidigare.​

Travel Smart-rankningen rangordnar 322 nordamerikanska, europeiska och indiska företag enligt 10 indikatorer relaterade till flygutsläpp, minskningsmål och rapportering. De som flyger allra mest från de 17 länderna i rankningen står för en betydande andel av affärsresor globalt. Analysen visar klart att vissa globala företag fortfarande har en lång väg att gå för att minska sina gas-utsläpp vid  affärsresor. Företagen får betyg A, B, C eller D. I årets rankning fick 11 företag ett A, 38 fick ett B, en stor majoritet fick ett C (212) och 61 företag fick betyget D.

[1] Enligt 2019 års utsläppsrapportering

Read more:
julio 15, 2024
FÚTBOL AMERICANO
Eurocopa 2024