Belgium

De meerderheid van de werknemers wenst dat topmanagers doelen stellen om het aantal bedrijfsvluchten terug te dringen – nieuwe enquête

noviembre 3, 2022
Drie op de vijf zakenreizigers melden dat ze hun vlieggewoonten hebben ingeperkt als gevolg van de pandemie. Dat toont een nieuwe enquête aan die in opdracht de Travel Smart Campaign is uitgevoerd door Ipsos.

77% van de werknemers in het bedrijfsleven vindt dat een bedrijf een belangrijke rol moet spelen in de strijd tegen klimaatverandering, toont een enquête onder 2.506 werknemers in de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk (VK), Frankrijk, Duitsland en Spanje aan. De grote meerderheid van de ondervraagde werknemers zegt dat hun werkgever actie moet ondernemen tegen de opwarming van de aarde. Om in aanmerking te komen voor het onderzoek moesten de respondenten voltijds werken bij een organisatie met ten minste 50 werknemers en tussen 18 en 74 jaar oud zijn. 

De meeste respondenten zijn bereid hun reispatronen te verduurzamen en vinden dat zij een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van het reisbeleid van hun bedrijf. Toch zijn ze nog meer van mening dat bedrijven doelen moeten stellen om het aantal zakenvluchten te verminderen. 74% van de werknemers in deze enquête vindt dat een bedrijf doelstellingen moet opstellen en een reisbeleid moet invoeren om het aantal zakenvluchten terug te dringen. Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna driekwart van de werknemers vindt dat het beperken van het aantal zakenvluchten een belangrijke factor is voor het verminderen van de koolstofvoetafdruk van een bedrijf. De resultaten voor alle Europese landen bevestigen dit.

Denise Auclair, campagneleider zakenreizen bij Transport & Environment, zei: “De reisgewoonten van bedrijven zijn veranderd en werknemers willen een nieuwe norm waarbij bedrijven de verantwoordelijkheid nemen om hun aandeel in de uitstoot te verminderen. Verandering zal plaatsvinden met duidelijke doelstellingen en een beleid dat is afgestemd op de verwachtingen van de werknemers. Dit kan bedrijven alleen maar helpen in de huidige race om toptalent aan te trekken en te behouden“.

Het onderzoek komt op een moment dat steeds meer het gevoel ontstaat dat het aantal zakenvluchten zal afnemen. Van degenen die aangeven nu of vóór de pandemie voor hun werk te vliegen, zegt 62% dat zij minder vliegen dan vóór COVID-19 [1]. Slechts 27% zegt even vaak te vliegen als vóór de pandemie. Slechts 27% zegt even vaak te vliegen als vóór de pandemie en 11% zegt nu meer te vliegen. 

De pandemie heeft laten zien hoe gemakkelijk zakenreizigers hun zakenvluchten kunnen beperken en hoe ze hun keuze kunnen uitbreiden naar andere koolstofarme alternatieven. Op de vraag naar hun voorkeur om het milieueffect van zakenvluchten te verminderen, gaven zakenreizigers in dit onderzoek het vaakst aan dat zij de voorkeur geven aan virtueel vergaderen (53% van de respondenten). Minder vaak vliegen (36%) en andere vervoermiddelen (32%) kregen ongeveer een derde van de voorkeuren. 

De verschuiving naar samenwerken op afstand zal naar verwachting grote gevolgen hebben voor de efficiëntie van interne vergaderingen. Een grote meerderheid van de zakenreizigers in dit onderzoek (72%) zegt bereid te zijn minder zakenvluchten te nemen voor interne vergaderingen om de impact op het milieu te verminderen. 67% van de zakenreizigers in dit onderzoek geeft aan bereid te zijn meer lokale vergaderingen te plannen dan wereldwijde vergaderingen, en dus mogelijk langeafstandsvluchten te vermijden.  

Werknemers begrijpen het effect van langeafstandsvluchten op het klimaat en zijn bereid hun reizen te beperken. Maar ze verwachten dat het topmanagement het goede voorbeeld geeft en ambitieuze doelen stelt om het aantal zakenreizen terug te dringen. En er is nog nooit een beter moment geweest, net nu de COP begint.  Bedrijfsleiders die beweren om het klimaat te geven, moeten eerst hun eigen reisgewoonten onder de loep nemen en het moment aangrijpen om zich ertoe te verbinden het aantal vliegreizen van hun bedrijf te beperken tot minder dan 50% van de pre-pandemische niveaus, als een belangrijke maatregel om de bedrijfsemissies te verminderen“, concludeerde Denise Auclair. 

Download de Ipsos resultaten

Opmerkingen voor de redactie

[1] De steekproef van werknemers werd verder uitgesplitst om alleen zakenreizigers weer te geven. Zakenreizigers in deze studie zijn zij die zeggen dat ze voor hun werk vliegen, nu of vóór de pandemie. De steekproef van zakenreizigers bestond uit 1279 personen, verspreid over het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Spanje.

Het onderzoek is online uitgevoerd door Ipsos, met behulp van een steekproef van 2.506 volwassenen uit vijf landen – de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Om in aanmerking te komen voor het onderzoek, moesten de respondenten fulltime in dienst zijn bij een organisatie met ten minste 50 werknemers en tussen de 18 en 74 jaar oud zijn. De steekproef van werknemers werd verder uitgesplitst om alleen zakenreizigers weer te geven. Zakenreizigers in deze studie zijn degenen die zeggen dat zij vóór de COVID voor hun werk vlogen of momenteel voor hun werk vliegen. De steekproef van zakenreizigers bestond uit 1.279 personen. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 6 en 10 oktober 2022. Er werd demografische weging toegepast op landenniveau. De peiling heeft een betrouwbaarheidsinterval van +- 2,4 procentpunten voor alle respondenten en een betrouwbaarheidsinterval van +- 3,4 procentpunten voor zakenreizigers.

Read more:
julio 15, 2024
FÚTBOL AMERICANO
Eurocopa 2024