Netherlands

85% van alle wereldwijde bedrijven heeft geen aannemelijke plannen om de emissies van zakenreizen te verminderen

mars 15, 2023
Vijf van de zestien onderzochte Nederlandse bedrijven in deze lijst stellen wel doelen om hun zakelijke vliegreizen te verminderen.

85% van de grootste bedrijven wereldwijd stellen geen doelen om de uitstoot van internationale zakenreizen te verminderen. En dat terwijl vliegen de meest schadelijke vorm van reizen voor het klimaat is. Dat blijkt uit de tweede editie van een ranglijst over zakenreizen van Transport & Environment (T&E), de Travel Smart Ranking. Vijf van de zestien onderzochte Nederlandse bedrijven in deze lijst stellen wel doelen om hun zakelijke vliegreizen te verminderen.

Slechts 50 van de 322 (grote) bedrijven die in de Travel Smart Ranking zijn bekeken, hebben doelstellingen om de CO2-uitstoot van zakenreizen terug te dringen. De vijf Nederlandse bedrijven op de lijst die wel een reductiedoel hebben geformuleerd, zijn ABN Amro, Antea, Arcadis, Rabobank en Wolters Kluwer. ABN Amro en Arcadis streven zelfs naar 50 % reductie in 2025.

Groot aandeel
Vermindering van de uitstoot door luchtvaart is cruciaal om binnen de 1,5°C opwarming van de aarde te blijven. Maar die uitstoot groeit juist. Zo’n 20 % van de luchtvaartemissies wereldwijd wordt veroorzaakt door zakelijke vliegreizen. Uit de studie van T&E blijkt dat de tien grootste uitstoters op de ranglijst zonder doelstelling, voor 20 % van de uitstoot zorgen van alle bedrijven op de ranglijst. Koenraad Backers, Programmaleider Luchtvaart van Natuur & Milieu: ‘Actie van deze bedrijven kan dus zorgen voor een groot aandeel in het verminderen van uitstoot door de luchtvaart.’

Verminderen van uitstoot heel goed mogelijk
Volkswagen, KPMG en Johnson & Johnson zijn de drie grootste uitstoters van de Travel Smart Ranking (1). Geen van deze drie bedrijven heeft doelstellingen vastgesteld om de uitstoot van zakenreizen te verminderen. Koenraad Backers: ‘Veel bedrijven sluiten hun ogen voor de schade die wordt veroorzaakt door zakelijk vliegen. Bedrijven die wel actie ondernemen, zoals ABN Amro, Arcadis, AstraZeneca en PWC laten zien dat een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van vliegreizen heel goed kan. Ook in de sectoren waarin enkele van de grootste uitstoters zitten.’

Oproep voor meer ambitie

Natuur & Milieu en De Travel Smart Campaign roepen bedrijven op om ambitieuzer zakelijk vliegbeleid vast te stellen. Dat begint bij het transparant maken van de uitstoot, het stellen van reductiedoelen en het nemen van maatregelen om die doelen te behalen. Backers: ‘Dat kan bijvoorbeeld door over te stappen op de trein en de voorkeur te geven aan videoconferenties als alternatief voor langeafstandsvluchten.’ De vliegwijzer biedt concrete handvatten om invulling te geven aan ambities.

Meer ambitie in Nederland
Onlangs tekende een groep van 24 in Nederland gevestigde bedrijven het ‘Anders Vliegen’-statement, waarmee zij toezeggen in 2025 de CO2-uitstoot van hun zakelijke vliegreizen met een kwart te ver minderen ten opzichte van 2019. De ranking van Travel Smart Campaign richt zich op 322 veelvliegende bedrijven wereldwijd, met een hoge omzet en/of  aantal werknemers.

(1) Volgens de emissierapportage van 2019

Read more:
juillet 15, 2024
FOOTBALL
Eurocoupe 2024