Belgium

Belgische bedrijven hebben geen geloofwaardige plannen om de emissies van zakenreizen te verminderen

mars 15, 2023
Geen enkel Belgisch bedrijf heeft een reductiedoelstelling voor de meest klimaatintensieve vorm van zakelijk reizen - vliegen

Geen enkel Belgisch bedrijf uit de tweede ranking over zakenreizen van The Travel Smart Campaign heeft een doelstelling om de uitstoot van zakenreizen te verminderen.

Wereldwijd hebben slechts 50 van de 322 bedrijven op de lijst zich een doelstelling gesteld om de uitstoot van hun zakenreizen te verminderen. Van de bedrijven die doelstellingen hebben, krijgen slechts vier bedrijven de “gouden standaard”, d.w.z. dat zij de uitstoot van vliegreizen rapporteren en zich ertoe verbinden deze tegen 2025 of eerder met 50% of meer te verminderen. Dit zijn Novo Nordisk (geneesmiddelen, Denemarken), Swiss Re (financiën, Zwitserland), Fidelity International (financiën, Verenigd Koninkrijk) en ABN Amro (financiën, Nederland).

In het allereerste overzicht van de rapportering overniet-CO2-emissies gerelateerd aanzakelijk vliegen, blijkt uit de ranking dat twee Belgische bedrijven het voortouw nemen door alle broeikasgasemissies van hun zakenvluchten te rapporteren. Het farmaceutisch bedrijf UCB en technologiebedrijf Barco NV geven het voorbeeld door de volledige impact van vliegen op te nemen in hun rapportering.

De impact van zakelijk vliegen op het klimaat reikt verder dan de CO2-emissies. Vliegtuigmotoren stoten naast CO2 ook andere gassen uit – stikstofoxides, zwaveldioxide en water – en fijn stof (zoals roet).  Deze worden de niet-CO2-emissies genoemd en er wordt geschat dat ze verantwoordelijk zijn voor tweederde van de totale klimaatopwarming door vliegen. Toch nemen maar weinig bedrijven ze mee, waardoor de klimaatimpact van de zakenvluchten sterk onderschat wordt.

Naomi Cambien, beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu zei: “Emissies veroorzaakt door zakenreizen zijn vaak verantwoordelijk voor een groot deel van de totale klimaatimpact van een bedrijf. Door deze te verminderen, kunnen bedrijven grote stappen vooruit zetten in de strijd tegen klimaatverandering. Veel bedrijven hebben echter nog geen goed inzicht op de klimaatimpact van hun zakenreizen. Slechts een paar koplopers in de ranking  volgen  de wetenschap door ook de niet-CO2-emissies te rapporteren – het verborgen deel van de ijsberg van de klimaatimpact van de luchtvaart.”

Volkswagen, KPMG en Johnson & Johnson zijn de drie grootste uitstoters van de Travel Smart Ranking[1] zonder doelstelling om de uitstoot van hun zakenreizen te verminderen. Nochtans is het mogelijk en noodzakelijk om zo’n doelstellingen vast te leggen, zoals bedrijven van gelijkaardige omvang en sector (McKinsey, Deloitte en AstraZeneca) aantonen.

De analyse toont dat als 10% van de bedrijven – de grootste uitstoters op de ranking – zich een reductiedoelstelling van 50% zou stellen, dat ons al halverwege het wereldwijde doel zou brengen om tegen 2025 de uitstoot van zakelijk vliegen met 50% te verminderen.  De reductie van luchtvaartemissies is urgenter dan ooit als we onder 1,5°C opwarming willen blijven.

Voor het kritieke decennium tot 2030 is minder vliegen de beste manier om luchtvaartemissies te verminderen, aangezien de timing voor de opschaling van duurzame brandstoffen en emissievrije vliegtuigen momenteel na 2030 ligt en compensatie geen vervanging kan zijn voor emissiereductie.

De Travel Smart-campagne roept bedrijven op om ambitieuze doelstellingen aan te nemen om de uitstoot van hun zakenreizen te verminderen, om voor videoconferenties te kiezen als vervanging voor langeafstandsvluchten en om waar mogelijk te reizen met de trein in plaats van het vliegtuig.

Naomi Cambien: “Een duurzaam reisbeleid biedt een bedrijf veel voordelen: niet alleen een lagere voetafdruk, maar ook tijdsbesparing, welzijn en lagere kosten. Om de stappen die vandaag al zijn gezet te versnellen, zijn we in België de Coalitie Duurzame Zakenreizen gestart, waarin toonaangevende bedrijven en universiteiten aan de slag gaan om de milieu- en klimaatimpact van hun zakenreizen tot een minimum te beperken.”

Noot voor de redactie:

Transport & Environment lanceerde samen met een coalitie van wereldwijde partners in 2022 de Travel Smart Campaign met een jaarlijkse editie van een zakelijke ranking voor duurzaam reisbeleid. De campagne werkt samen met bedrijven met als doel dat ze de uitstoot van hun zakenreizen ten laatste tegen 2025 met 50% of meer verminderen in vergelijking met het pre-COVID niveau.​

De Travel Smart Ranking rangschikt 322 Amerikaanse, Europese en Indiase bedrijven op basis van 10 indicatoren met betrekking tot emissies door vliegreizen, reductiedoelstellingen en rapportering. Wereldwijde topvliegers uit de 17 landen op de ranking vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van alle zakenreizen wereldwijd. De analyse werpt licht op de aanzienlijke inspanningen die bepaalde internationale bedrijven nog moeten leveren om de uitstoot van hun zakenreizen te verminderen. Bedrijven krijgen een A, B, C of D als score. In de ranking van dit jaar kwalificeerden 11 bedrijven zich voor een A-klasse en 38 bedrijven voor een B. De overgrote meerderheid behaalde een C (212) en 61 bedrijven hadden een D naast hun naam staan.

[1] Volgens de emissierapportage van 2019

Read more:
juin 19, 2024
FOOTBALL
Eurocoupe 2024