Netherlands

Meeste multinationals hebben nog steeds geen beleid om minder te vliegen

mars 12, 2024

De COVID-19 pandemie leidde tot een grote daling in het aantal zakelijke vliegreizen. Veel bedrijven gaven aan blijvend minder te willen vliegen. Een nieuwe analyse van het reisbeleid van 328 grote multinationals door internationale milieuorganisatie Transport & Environment (T&E), laat zien dat slechts 17% van de bedrijven deze intentie hebben omgezet in concrete doelen. Ook slechts 4 van de 17 onderzochte Nederlandse bedrijven hebben doelen gesteld om de uitstoot van hun zakenreizen te verminderen. Er zijn opvallend grote verschillen tussen bedrijven in dezelfde sector. Waar bijvoorbeeld ABN Amro en Rabobank hun reisbeleid verduurzamen, blijft ING achter. Natuur & Milieu vindt het een gemiste kans dat de meeste van de onderzochte grote Nederlandse bedrijven nog steeds geen duurzaam reisbeleid hebben.

Zakelijke vliegreizen zorgden vóór de coronapandemie voor ongeveer een derde van de totale CO2-uitstoot van de Nederlandse luchtvaart. Tijdens de pandemie daalde het aantal en dus de uitstoot van zakelijke vliegreizen flink. Veel bedrijven gaven aan ook op de lange termijn blijvend minder te willen vliegen, bleek onder andere uit twee rondgangen van Nieuwsuur onder Nederlandse multinationals in 2020 en 2022. Rob van Tilburg, directeur programma’s bij Natuur & Milieu: ‘De Travel Smart Ranking van T&E laat zien dat nog steeds maar weinig bedrijven deze uitspraken daadwerkelijk vertaald hebben in doelen. Dat zouden ze na de goede ervaringen en beloftes wel moeten doen. 

Intenties blijvend minder vliegen raken op achtergrond 
Het is het derde jaar dat het reisbeleid van internationaal opererende bedrijven wordt onderzocht. De 4 van de 17 bedrijven met hoofdkantoor in Nederland die beleid hebben om de uitstoot van zakenreizen te verminderen, zijn er precies evenveel en dezelfde als vorig jaar. Dat betekent dat geen van de 17 onderzochte Nederlands bedrijven extra inspanningen hebben gedaan om de klimaatimpact van hun reizen te verminderen.

Rob van Tilburg, directeur programma’s bij Natuur & Milieu: ‘Een gemiste kans. Het minder vliegen scheelt een enorme klap aan CO2-uitstoot en milieu- en omgevingsschade. Bedrijven deden tijdens de pandemie ruime en goede ervaringen op in het samenwerken op afstand. Een duurzamer reisbeleid met scherpe keuzes is daar een logische vervolgstap op.’

Grote verschillen tussen bedrijven binnen dezelfde sector 
De analyse laat soms grote verschillen zien tussen bedrijven in dezelfde branche. Zo heeft ABN Amro een A-rating, de hoogste score in de lijst. Zij willen in 2025 50% CO2 reductie hebben behaald ten opzichte van 2018. Ze doen dit onder andere door veel meer virtueel te vergaderen en het ‘train over plane beleid’. Inmiddels gaat ruim 70% van hun zakenreizen naar Londen met de trein. Ook Rabobank is redelijk ambitieus, terwijl ING niet eens een doel heeft geformuleerd op het verminderen van vliegreizen. In de ICT dienstverlening loopt Oracle voor met een concreet reductiedoel van 25% in 2025, terwijl giganten als SAP en ATOS in hun reisbeleid niet laten zien dat ze klimaatverandering een issue vinden. Van Tilburg: ‘Door geen doelen te stellen, lopen bedrijven het risico dat ze weer snel terugvallen op het vliegniveau van voor de pandemie. De 24 koplopers in het Anders Vliegen statement hebben ondertekend laten al zien dat het kan, we roepen andere bedrijven op die ambitie ook te tonen.’  

Read more:
juin 19, 2024
FOOTBALL
Eurocoupe 2024