Poland

Sondaż na temat gotowości do ograniczania lotów służbowych

July 4, 2023

Już dziś startuje Kongres 590. Jaka przyszłość czeka europejski transport? Sondaż na temat gotowości do ograniczania lotów służbowych.

  • Dzisiaj (21 czerwca 2023) rusza 8 edycja Kongresu 590 pod hasłem „Przestrzenie wolności”. Jednym z tematów kongresu jest transport oraz jego sytuacja i rola w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi.  
  • Tymczasem ponad połowa osób podróżujących służbowo w Polsce deklaruje, że lata mniej niż przed pandemią.
  • Dwie trzecie pracowników dużych firm w naszym kraju zgadza się, że ważnym czynnikiem zmniejszającym ślad węglowy firmy jest zmniejszenie poziomu lotów korporacyjnych.

Łódź, 21 czerwca 2023 r.

Już dziś, 21 czerwca 2023 rusza kolejna edycja Kongresu 590. Przewijającym się od lat tematem konferencji jest transport i jego rola w kontekście zmian klimatycznych, a także ewentualne obawy społeczne ze względu na ograniczanie wysokoemisyjnych podróży służbowych i prywatnych. 

Tymczasem Polki i Polacy są gotowi do ograniczania lotów w podróżach służbowych – wskazuje sondaż IPSOS zlecony przez inicjatywę Travel Smart Campaign. To niewątpliwie zaskakujące wyniki, zwłaszcza w kontekście żywej dyskusji politycznej na temat podróżowania, która przetoczyła się przez Polskę zimą i wiosną 2023 roku. 

Przeprowadzone badanie wykazało że wśród osób, które obecnie podróżują służbowo w Polsce, ponad połowa (54%) lata mniej niż przed pandemią. Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w Polsce (71%) stwierdziła, że firmy muszą odgrywać ważną rolę w walce ze zmianami klimatu, w tym w ustalaniu celów i polityki podróży w celu zmniejszenia skali lotów korporacyjnych. Podobny odsetek respondentów (68%) stwierdził, że zmniejszenie liczby lotów korporacyjnych jest kluczowym czynnikiem zmniejszającym ślad węglowy firmy. 

Wyniki te skomentował Piotr Skubisz, koordynator projektów transportowych w Instytucie Spraw Obywatelskich. Jak stwierdził: „Duża świadomość polskich pracowników na temat roli, jaką odgrywają firmy i korporacje w walce ze zmianami klimatycznymi to bardzo dobry znak. Musimy wymagać od swoich pracodawców rozwiązań, które realnie przyczyniają się do walki ze zmianami klimatycznymi. Jednym z takich aspektów są niewątpliwie loty służbowe. Tym bardziej cieszy fakt, że pracownicy mają już świadomość, że podróżowanie samolotem znacząco wpływa na klimat. Taka wiedza to pierwszy krok w kierunku zmiany przyzwyczajeń związanych z podróżami.

 

Decyzje firm i korporacji wpływają na zmiany klimatu. A co z samymi pracownikami?

Co ważne, w tym samym badaniu polscy pracownicy odpowiedzialnością za walkę ze zmianami klimatycznymi obarczyli nie tylko politykę wewnętrzną firmy oraz jej kierownictwo, ale także siebie. Aż 81% osób podróżujących służbowo stwierdziło, że sami odgrywają niezwykle ważną, bardzo ważną lub istotną rolę w zmianie polityki podróży ich firmy. Świadomość na temat roli samych pracowników w redukcji gazów cieplarnianych z transportu pokrywa się także z deklaracjami odnośnie sposobów przeciwdziałania. Około połowa osób podróżujących służbowo zadeklarowała, że jest skłonna do podjęcia różnych działań w celu zmniejszenia swojego wpływu na środowisko wynikających z podróży. Kroki te obejmują korzystanie z mniejszej liczby lotów służbowych na spotkania wewnętrzne (48%), planowanie większej liczby spotkań lokalnych w stosunku do globalnych (50%) lub korzystanie z bardziej przyjaznego dla środowiska środka transportu (46%). 43% badanych wolałaby także przenieść część spotkań służbowych, które wymagałyby dalekich podróży do przestrzeni wirtualnej, poprzez organizowanie spotkań zdalnych. 

„Świadomość na ten temat w Polsce stoi w sprzeczności z rewelacjami, jakie serwowali nam politycy w ostatnich miesiącach. Jak widać po wynikach tego badania, polscy obywatele są świadomi zmian klimatycznych i wiedzą, że konieczne są także zmiany w sposobie podróżowania lub organizowania spotkań służbowych. Ten sondaż oraz szereg innych badań opinii publicznej przeprowadzonych w naszym kraju wyraźnie pokazuje, że Polki i Polacy są gotowi zmienić swoje przyzwyczajenia dotyczące przemieszania się. Jak widać w Polsce wciąż aktualne jest przesłanie: Chcesz zmiany? Zacznij od siebie” – stwierdził Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. 

Przypomnijmy, że zimą i wiosną tego roku przez Polskę przetoczyła się żywa dyskusja dotycząca między innymi ograniczenia lotów w podróżach krajowych i międzynarodowych. W mediach i wypowiedziach polityków podkreślano, że takie rozwiązania mogłyby doprowadzić do dużego sprzeciwu społecznego. 

„Obawy Polek i Polaków, które były przytaczane w ostatnich miesiącach, to nie ich własne przekonanie, a efekt sytuacji związanej z warunkami pracy i kondycją innych środków transportu w Polsce. Polacy już wielokrotnie udowodnili, że chcą podróżować w sposób przyjazny dla klimatu. Wyraźnej gotowości ludzi do zmiany muszą towarzyszyć jednak konkretne kroki pracodawców i władz rządowych w celu poprawy infrastruktury cyfrowej i kolejowej, aby umożliwić łatwiejsze spotkania zdalne oraz wygodniejsze, bardziej przystępne i częstsze połączenia kolejowe. Zmieńmy to, a zaobserwujemy realną zmianę w podróżach Polek i Polaków” – podsumował Rafał Górski.

Do jakich wniosków dojdą z kolei eksperci transportowi i polscy decydenci podczas Kongresu 590? Czy firmy i korporacje są gotowe do skutecznej walki ze zmianami klimatycznymi? Na to pytanie odpowie między innymi panel dyskusyjny: „Logistyka i ekologia – czy branża może działać w sposób zrównoważony?”, gdzie jednym z panelistów będzie przedstawiciel PKN Orlen – podmiotu, który w tym roku znalazł się w międzynarodowym rankingu Travel Smart.  

Sondaż IPSOS dotyczący ograniczania lotów służbowych został przeprowadzony w dniach 12-18 kwietnia 2023 roku w Polsce, Szwajcarii i Belgii i obejmował osoby dorosłe, które są zatrudnione w pełnym wymiarze godzin (w wieku 18-74 lata) w losowych organizacjach i firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników.  

Sondaż jest częścią kampanii i rankingu Travel Smart, który obejmuje 322 amerykańskie, europejskie i indyjskie firmy i klasyfikuje je według 10 wskaźników, odnoszących się do emisji z podróży lotniczych, celów redukcji i raportowania. W Polsce bezpośrednim badaniem zostało objętych pięć firm: Polski Cukier, PKN Orlen, LPP S.A, CCC oraz CANPAC group. 

 

O kampanii Travel Smart 

Organizacja pozarządowa Transport & Environment we współpracy z partnerami na całym świecie rozpoczęła kampanię Travel Smart w 2022 r. publikacją corocznego rankingu korporacyjnych praktyk w zakresie zrównoważonych podróży służbowych. Adresatem kampanii są firmy, a jej celem – ograniczenie emisji z podróży służbowych w korporacjach o przynajmniej 50% w stosunku do poziomu sprzed pandemii Covid-19, najpóźniej do 2025 roku.

https://travelsmartcampaign.org/

O Instytucie Spraw Obywatelskich

Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją społeczną niezależną od partii politycznych i korporacji. Od 2004 r. walczy o dobro wspólne m.in zrównoważony transport. Jego misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. Wprowadza zmiany społeczne dzięki łączeniu działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank) i patrzeniem władzy na ręce (watchdog). Wydaje Tygodnik Spraw Obywatelskich. W temacie transportu od wielu lat zaangażowany jest w działania zmierzające do zwiększania roli kolejowego transportu towarowego m.in. w inicjatywie Tiry na Tory oraz promowania przyjaznego obywatelom transportu zbiorowego w ramach inicjatywy Lepszy Transport. Instytut Spraw Obywatelskich jest też członkiem międzynarodowej koalicji organizacji pozarządowych „Europe on Rail” walczącej o rozwój międzynarodowej kolei pasażerskiej. Od 2023 roku zaangażowany jest w międzynarodową inicjatywę Travel Smart. 

https://instytutsprawobywatelskich.pl/

Read more:
July 15, 2024
FOOTBALL
Eurocup 2024