Steelcase Inc. - New development
B
Bedrijf:

Steelcase Inc.

Datum:
november 17, 2022
Land:
Verenigde Staten van Amerika
Sector:
Detailhandel
Totale score:
7.5
Beschrijving:
Extra informatie.
Doelwit:
-14%
Doeljaar:
2030
Doelspecificiteit:
Doelstelling zakenreizen
Rapportage specificiteit:
BT-rapportering
Maanden sinds doelaankondiging*:
17
Emissies 2019 (tCO2) – Alleen vliegreizen**:
10,564
Aantal jaren rapportage***:
3

* Per december 2021. **Werkelijk of geschat. *** Tussen 2018 en 2020, met dus een maximum van 3.

Spoor eerst
Voor zaken