Partners

Verenigde Staten van Amerika

Oostenrijk

India

België

Portugal

Spanje

Zwitserland

Verenigd Koninkrijk

Sweden

Polen

Ierland

Nederland

Frankrijk

Oostenrijk
VCO

VCÖ - Mobilität mit Zukunft

VCÖ is een algemeen nut beogende organisatie gespecialiseerd in mobiliteit en vervoer. Het doel van VCÖ is een ecologisch compatibel, economisch efficiënt en sociaal rechtvaardig transportsysteem. Een intact milieu als levensonderhoud voor toekomstige generaties staat centraal bij VCÖ. De visie van VCÖ is mondiaal georiënteerd, cross-thematisch en houdt rekening met de belangen van toekomstige generaties.

België
canopea logo

Canopea

Canopea werd geboren in 1974. Het vertegenwoordigt 130 verenigingen waarvan de acties variëren van lokaal tot internationaal. Oorspronkelijk actief in ruimtelijke ordening, milieuvervuiling en landbouw/natuur, heeft het zijn werkterrein uitgebreid tot mobiliteit, energie, milieugezondheid, voedsel en toerisme. Canopea wil bijdragen aan een burgerbeweging door te pleiten voor een transitie naar een rechtvaardiger en veerkrachtiger samenleving.

LOGO-BBL_baseline_RGB 2020 (2)

Bond Beter Leefmilieu (BBL)

Bond Beter Leefmilieu (BBL) was established in 1971 as the federation of Flemish environmental NGOs in Belgium. Through campaigning, advocacy and supporting our member organisations we strive for a better environment with clean air, soil and water and thriving natural systems. We are a strong network of more than 130 organisations that go all out for a sustainable society. Since 2016, we focus on different aviation topics: airport expansion, taxation policies at European and national level, offsetting practices, development of new fuels, and a shift towards a more sustainable (business) travel behaviour.

EUROPA
Transport & Environment

Transport & Environment

Transport & Environment is Europe’s leading clean transport campaign group. Our vision is a zero-emission mobility system that is affordable and has minimal impacts on our health, climate and environment. We are leading the Travel Smart campaign together with a coalition of partners.

Frankrijk
Logo PREě

Pour un réveil écologique

Ecological Awakening (Pour un réveil écologique) is an initiative that emerged as a continuation of the Student Manifesto for an Ecological Awakening, launched in September 2018 and signed by nearly 30,000 students from over 400 higher education institutions. Students and young graduates from diverse backgrounds and career paths, we seek to accelerate the transition to an economic model compatible with planetary limits and sustainable for humanity, with actions notably focused on the issues of training and employment.

India
cbalance

C Balance

Het Fair Travel-programma, samengesteld door cBalance, vermindert systematisch de uitstoot van vliegreizen van Indiase IT/BPO-bedrijven door middel van capaciteitsopbouw, empirisch onderbouwde belangenbehartiging voor reisbeleid en gedragsverandering. Het doel van dit programma is om het aantal zakenreizen te verminderen door gedragsverandering bij de 2300+ IT-organisaties in India.

Ierland
Untitled design (17)

Opportunity Green

Opportunity Green is an NGO working to unlock the opportunities from tackling climate change using law, economics, and policy. It does this by building ambitious coalitions, supporting climate vulnerable countries, and finding innovative legal pathways for bold climate action, with particular emphasis on the aviation and shipping industries.

Nederland
Diseño sin título (1)

Natuur & Milieu (N&M)

Natuur & Milieu is an independent environmental organization. We believe in a future in which we live and work without negatively affecting the climate and nature. Our approach is fact-based, solution-oriented and collaborative. Aviation is one of the key programs we work on. Our focus has been to change the public and political discourse around aviation, to create willingness to implement climate measures by governments and business.

Polen

Polish Civil Affairs Institute

The Civil Affairs Institute is a “think-action-thank” which for 16 years has been conducting social campaigns devoted to civic advocacy, environment and social mobilisation. Since 2004, the Institute has also conducted campaigns related to sustainable transport. Since 2010 the Institute has been conducting projects related to railways

Portugal
Zero

Zero

ZERO is een Portugese NGO die ingrijpt in de samenleving door middel van een proactieve deelname aan de verdediging van duurzaamheidswaarden, door te streven naar een evenwicht tussen het milieu, de samenleving en de economie, om een meer sociaal en economisch samenhangende wereld op te bouwen met volledig respect voor de natuurlijke grenzen. ZERO's interventie is gebaseerd op solide ideeën en een permanente dialoog met de verschillende hoofdrolspelers.

Spanje
Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción is een grassroots-confederatie van meer dan 300 groene groepen die systemische verandering op sociaal, economisch, politiek en milieuniveau bevorderen om ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid te bereiken. Sinds 2019 voert Ecologistas en Acción een luchtvaartcampagne die gericht is op het vergroten van het bewustzijn over de gevolgen van vliegreizen en het pleiten voor de degrowth van de luchtvaartindustrie.

Ecounion

Ecounion

Eco-union is een denk- en doetank voor burgers die zich inzet voor het overbruggen van de kloof tussen wetenschap, beleid en praktijken in de richting van duurzaamheid van de Euro-mediterrane regio. Onze focus lag op de cruciale kwesties met betrekking tot duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, hernieuwbare energie, decarbonisatie van transport, mobiliteit, kusttoerisme en blauwe economie. We zijn mede-oprichters van het Europe on Rail-initiatief en actieve leden van T&E, waar we deelnemen aan werkgroepen over luchtvaart en spoor.

Ecodes

Ecodes

ECODES is een particuliere non-profitorganisatie die samenwerkt met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheidsdiensten, hen begeleidt en helpt bij het versnellen van hun transitie naar een koolstofneutrale, inclusieve, verantwoordelijke en circulaire economie. Binnen de Travel Smart-campagne zal ECODES een werkgroep van milieu- en sociale organisaties leiden om onze eigen duurzame reisprotocollen te ontwikkelen, goede praktijken te delen en een routekaart op te stellen waar meer actoren zich bij kunnen aansluiten. Tegelijkertijd zal ECODES Spaanse bedrijven helpen en adviseren over het verminderen van hun zakelijke vluchten.

an_logo_0

AirClim

AirClim is a joint venture between four Swedish environmental organisations with the chief purpose of promoting awareness of the problems associated with air pollution and climate change, and thus, in part as a result of public pressure, to bring about the required reduction in the emissions of air pollutants, including greenhouse gases.

Zwitserland
vcs

VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Opgericht in mei 1979 in Herzogenbuchsee/BE, dankzij de VCS is er ook meer ruimte voor de fiets. En als het gaat om verkeersveiligheid voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers - vooral kinderen en senioren - heeft de VCS met verschillende campagnes verbeteringen gerealiseerd en zet deze belangrijke projecten voort.

Verenigd Koninkrijk
aef

Aviation Environment Federation

De Aviation Environment Federation (AEF) is de belangrijkste Britse NGO die campagne voert over de gevolgen van de luchtvaart voor mens en milieu. We zijn in 1975 opgericht als een federatie om de belangen te behartigen van gemeenschappen die wonen rond civiele vliegvelden en luchthavens die steeds meer last hadden van het lawaai van een snelgroeiende industrie, en om oplossingen te zoeken op nationaal beleidsniveau.

Beter vervoer

Campaign for Better Transport

Campaign for Better Transport is een nationale liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor groener, eerlijker transport. De visie van Campaign for Better Transport is dat alle gemeenschappen toegang hebben tot hoogwaardig, duurzaam vervoer dat aan hun behoeften voldoet, de levenskwaliteit verbetert en het milieu beschermt.

transformeren

Transform Scotland

Transform Scotland is Schotlands alliantie voor duurzaam transport. We voeren campagne om wandelen, fietsen en openbaar vervoer de gemakkelijkste en meest betaalbare opties te maken voor iedereen. Ons diverse lidmaatschap brengt organisaties uit de publieke, private en derde sector samen. We steunen de Travel Smart-campagne in Schotland.

Verenigde Staten van Amerika
Stand Earth

Stand Earth

Stand.earth challenges corporations and governments to treat people and the environment with respect, because our lives depend on it. Stand.Earth is working to reduce business flying, leading by reducing demand for California-refined jet fuel derived from Amazon crude.

visual 3 EN (1)

The Rail Passengers Association

For over 50 years the Rail Passengers Association has been advocating for the growth of public interstate passenger rail in the United States. We are a source of straightforward factual information that is relied upon by lawmakers and reporters. We know that providing more routes and frequencies of trains composed of modern equipment will give Americans greater mobility and nurture local economies, all while reducing the energy use, pollution and land consumption associated with our current, very inefficient fly-or-drive-only transportation system.

Rail first
For business