Partners

Verenigde Staten van Amerika

Oostenrijk

India

België

Portugal

Spanje

Zwitserland

Verenigd Koninkrijk

Oostenrijk
VCO

VCÖ - Mobilität mit Zukunft

VCÖ is een algemeen nut beogende organisatie gespecialiseerd in mobiliteit en vervoer. Het doel van VCÖ is een ecologisch compatibel, economisch efficiënt en sociaal rechtvaardig transportsysteem. Een intact milieu als levensonderhoud voor toekomstige generaties staat centraal bij VCÖ. De visie van VCÖ is mondiaal georiënteerd, cross-thematisch en houdt rekening met de belangen van toekomstige generaties.

België
canopea logo

Canopea

Canopea werd geboren in 1974. Het vertegenwoordigt 130 verenigingen waarvan de acties variëren van lokaal tot internationaal. Oorspronkelijk actief in ruimtelijke ordening, milieuvervuiling en landbouw/natuur, heeft het zijn werkterrein uitgebreid tot mobiliteit, energie, milieugezondheid, voedsel en toerisme. Canopea wil bijdragen aan een burgerbeweging door te pleiten voor een transitie naar een rechtvaardiger en veerkrachtiger samenleving.

EUROPA
Transport & Environment

Transport & Environment

Transport & Environment is Europe’s leading clean transport campaign group. Our vision is a zero-emission mobility system that is affordable and has minimal impacts on our health, climate and environment. We are leading the Travel Smart campaign together with a coalition of partners.

India
cbalance

C Balance

Het Fair Travel-programma, samengesteld door cBalance, vermindert systematisch de uitstoot van vliegreizen van Indiase IT/BPO-bedrijven door middel van capaciteitsopbouw, empirisch onderbouwde belangenbehartiging voor reisbeleid en gedragsverandering. Het doel van dit programma is om het aantal zakenreizen te verminderen door gedragsverandering bij de 2300+ IT-organisaties in India.

Portugal
Zero

Zero

ZERO is een Portugese NGO die ingrijpt in de samenleving door middel van een proactieve deelname aan de verdediging van duurzaamheidswaarden, door te streven naar een evenwicht tussen het milieu, de samenleving en de economie, om een meer sociaal en economisch samenhangende wereld op te bouwen met volledig respect voor de natuurlijke grenzen. ZERO's interventie is gebaseerd op solide ideeën en een permanente dialoog met de verschillende hoofdrolspelers.

Spanje
Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción is een grassroots-confederatie van meer dan 300 groene groepen die systemische verandering op sociaal, economisch, politiek en milieuniveau bevorderen om ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid te bereiken. Sinds 2019 voert Ecologistas en Acción een luchtvaartcampagne die gericht is op het vergroten van het bewustzijn over de gevolgen van vliegreizen en het pleiten voor de degrowth van de luchtvaartindustrie.

Ecounion

Ecounion

Eco-union is een denk- en doetank voor burgers die zich inzet voor het overbruggen van de kloof tussen wetenschap, beleid en praktijken in de richting van duurzaamheid van de Euro-mediterrane regio. Onze focus lag op de cruciale kwesties met betrekking tot duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, hernieuwbare energie, decarbonisatie van transport, mobiliteit, kusttoerisme en blauwe economie. We zijn mede-oprichters van het Europe on Rail-initiatief en actieve leden van T&E, waar we deelnemen aan werkgroepen over luchtvaart en spoor.

Ecodes

Ecodes

ECODES is een particuliere non-profitorganisatie die samenwerkt met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheidsdiensten, hen begeleidt en helpt bij het versnellen van hun transitie naar een koolstofneutrale, inclusieve, verantwoordelijke en circulaire economie. Binnen de Travel Smart-campagne zal ECODES een werkgroep van milieu- en sociale organisaties leiden om onze eigen duurzame reisprotocollen te ontwikkelen, goede praktijken te delen en een routekaart op te stellen waar meer actoren zich bij kunnen aansluiten. Tegelijkertijd zal ECODES Spaanse bedrijven helpen en adviseren over het verminderen van hun zakelijke vluchten.

Zwitserland
vcs

VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Opgericht in mei 1979 in Herzogenbuchsee/BE, dankzij de VCS is er ook meer ruimte voor de fiets. En als het gaat om verkeersveiligheid voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers - vooral kinderen en senioren - heeft de VCS met verschillende campagnes verbeteringen gerealiseerd en zet deze belangrijke projecten voort.

Verenigd Koninkrijk
aef

Aviation Environment Federation

De Aviation Environment Federation (AEF) is de belangrijkste Britse NGO die campagne voert over de gevolgen van de luchtvaart voor mens en milieu. We zijn in 1975 opgericht als een federatie om de belangen te behartigen van gemeenschappen die wonen rond civiele vliegvelden en luchthavens die steeds meer last hadden van het lawaai van een snelgroeiende industrie, en om oplossingen te zoeken op nationaal beleidsniveau.

Beter vervoer

Campaign for Better Transport

Campaign for Better Transport is een nationale liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor groener, eerlijker transport. De visie van Campaign for Better Transport is dat alle gemeenschappen toegang hebben tot hoogwaardig, duurzaam vervoer dat aan hun behoeften voldoet, de levenskwaliteit verbetert en het milieu beschermt.

transformeren

Transform Scotland

Transform Scotland is Schotlands alliantie voor duurzaam transport. We voeren campagne om wandelen, fietsen en openbaar vervoer de gemakkelijkste en meest betaalbare opties te maken voor iedereen. Ons diverse lidmaatschap brengt organisaties uit de publieke, private en derde sector samen. We steunen de Travel Smart-campagne in Schotland.

Verenigde Staten van Amerika
Stand Earth

Stand Earth

Stand.earth daagt bedrijven en overheden uit om met respect om te gaan met mens en milieu, omdat ons leven ervan afhangt. Stand werkt aan het verminderen van zakelijk vliegen, leidend door de vraag naar geraffineerde vliegtuigbrandstof uit Californië, afgeleid van ruwe Amazone, te verminderen.

Deze website slaat cookies op uw computer op. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw interactie met onze website en om u te onthouden. We gebruiken deze informatie om uw browse-ervaring te verbeteren en aan te passen en voor analyses en statistieken over onze bezoekers, zowel op deze website als op andere media. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie onze Privacybeleid.