'Travel Smart' is een wereldwijde campagne geleid door Transport & Environment (T&E) en Stand.earth binnen een coalitie van partners in Europa, Noord-Amerika en Azië, gericht op het verminderen van de uitstoot van zakenlijke vliegreizen, als de meest effectieve manier om de klimaateffecten van luchtvaart in het huidige decennium te verminderen.

Verminder de uitstoot van zakenlijke vliegreizen met 50% of meer ten opzichte van het 2019-niveau.

De campagne komt op een cruciaal moment, aangezien zakelijk vliegen na de pandemie opnieuw begint toe te nemen. De pandemie biedt een once-in-a-lifetime kans om reducties in het wereldwijde zakelijke vliegverkeer te verankeren. Voor het cruciale decennium tot 2030 vormt minder vliegen de beste manier om de luchtvaartemissies te verminderen, aangezien wordt ingeschat dat de opschaling van duurzame brandstoffen en emissievrije vliegtuigen pas na 2030 izal plaatsvinden, en compensatie niet effectief gebleken is .

Daarom is het belangrijkste doel van de campagne om de uitstoot van zakenlijk vliegen met 50% of meer te verminderen ten opzichte van het 2019-niveau. Dit kan ook signalen sturen naar de industrie en andere actoren, en helpen om veranderingen op gang te brengen die zullen bijdragen aan een versnelling van de innovatie en opschaling van schone technologie. Duurzame luchtvaart is mogelijk en nu minder vliegen kan een grote bijdrage leveren om goed van start te gaan.

Wij geloven dat bedrijven een unieke kans hebben om deze verandering te leiden. Zakenreizigers zijn goed voor ongeveer 12% passagiers, maar tot 75% aan inkomsten op bepaalde vluchten; hun keuzes hebben dus een belangrijke invloed op de luchtvaartindustrie. Het is tijd voor bedrijfsleiders en werknemers om de theorie in praktijk te brengen en het bedrijfsbeleid aan te passen aan het nieuwe paradigma van minder vliegen en meer bereiken. Overheden spelenook een rol in deze trend die niet meer weg te denken is.

Meer over de campagne

Tussen 2005 en 2019 groeide het luchtvaartverkeer in Europa met 67%, waardoor de uitstoot toenam op een moment dat ze zou moeten dalen - en naar verwachting zal de uitstoot met nog eens 38% toenemen tegen 2050. Dit moet stoppen.

We moeten dus nu handelen als we de luchtvaartemissies vóór 2030 willen verminderen en de gevolgen voor het klimaat tegen 2050 willen elimineren. Het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering heeft opgeroepen tot snelle, diepe reducties, waarbij de komende drie jaar cruciaal zijn, en het terugdringen van langdurige luchtvaart het grootste potentieel heeft om emissies te vermijden.

Door de pandemie is het aantal vluchten drastisch gedaald en we hebben geleerd hoe we beter kunnen leven en werken. Ondanks een sterke afname in vluchten, bleven bedrijven projecten uitvoeren en contacten onderhouden met klanten en andere zakenpartners.

In de huidige context van de urgentie om de afhankelijkheid van olie te verminderen, is éénvan de meest haalbare manieren om dit te doen het stabiliserenvan de lagere vliegniveaus gezien tijdens de pandemie. Van de 64,4 Mtoe vermindering van het totale olieverbruik in de EU in 2020 in vergelijking met 2019, was 37% het gevolg van de daling van de internationale luchtvaart, hoewel het slechts 6,3% van het transportolieverbruik vertegenwoordigt. Het tienpuntenplan van het International Energy Agency om het olieverbruik te verminderen, benadrukt de belangrijke bijdrage die het verminderen van zakelijke vluchten en het gebruik van hogesnelheidstreinen als alternatief voor zakenvluchten kan leveren.

Frequent flyers – minder dan 1% van de wereldbevolking – zijn verantwoordelijk voor meer dan 50% van de luchtvaartemissies. Zakelijk reizen is een van de grootste aanjagers van de vraag naar luchtvaart. Als we dit met 50% verminderen, zou dat de uitstoot in 2030 met 32,6 MtCO 2 verminderen in Europa, wat hetzelfde is als 16 miljoen vervuilende auto's van de weg halen. Slimmer vliegen is iets wat we allemaal kunnen. Het idee om arbeiders naar de vier hoeken van de planeet te sturen, lijkt steeds meer achterhaald en inefficiënt.

Dit gaat niet over stoppen met vliegen, het gaat over minder vliegen en meer bereiken. We kunnen zakelijke langeafstandsvluchten vervangen door virtuele samenwerking en overschakelen van regionaal vliegverkeer naar hogesnelheidstreinen.

'Travel Smart' is een wereldwijde campagne geleid door Transport & Environment (T&E) en Stand.earth binnen een coalitie van partners in Europa, Noord-Amerika en Azië.

Bekijk onze partners

De 'Travel Smart'-ranglijst, gelanceerd als onderdeel van de campagne, rangschikt 230 Amerikaanse en Europese bedrijven volgens acht indicatoren, met betrekking tot emissiereductiedoelstellingen, rapporting en emissies door vliegreizen. Daaruit blijkt dat er wordt gewerkt aan het terugdringen van de uitstoot door bedrijven, maar dat er meer moet gedaan worden.

De Travel Smart Ranking laat zien dat veel bedrijven nog niet mee zijn methet verlagen van het aantal zakenlijke vluchten. Van de 230 bedrijven handelen 193 niet met voldoende snelheid en ambitie om de uitstoot van hun zakenreizen aan te pakken. Bedrijven als Volkswagen, Accenture en BP behoren tot de laagste categorie van de ranglijst en moeten hun transitie naar slimme reizigers versnellen, zegt T&E. 

Een bedrijf met een A-score heeft een vliegreis- of bedrijfsreductiedoelstelling van -50% of hoger met realisatiedoelstelling vóór 2025. Deze bedrijven rapporteren hun bedrijfs- of vliegreisemissies al meer dan een jaar. De bedrijven voldoen aan de hoogste standaard van de ranglijst voor zakenreizen en zijn het voorbeeld voor andere bedrijven om naar toe te treden. Acht bedrijven (3%) in de ranglijst, waaronder vier uit het VK, halen die score.

De pandemie bracht van zo goed als de ene op de andere dag veranderingen teweeg in de manier waarop we werken. Dit leidde tot een cultuuromslag voor werkplekken, waar werknemers de voordelen van een flexibelere werkroutine inzien, waardoor er intern druk wordt uitgeoefend om te veranderen.

Extern worden bedrijven door het publiek en de overheid steeds vaker onder de loep genomen en gemonitord naarhun duurzaamheidsreferenties. De campagne werkt samen met bedrijfsleiders en werknemers, beleidsmakers en andere betrokken actoren om nieuwe en betere manieren te ondersteunen met als doel:minder vliegen en meer bereiken. 

Het beroepsleven ziet er na de pandemie heel anders uit. De voordelen van het verminderen van zakelijk vliegen en de onevenredige gevolgen ervan zijn nog nooit zo duidelijk geweest. Maar voor het geval er meer overtuiging nodig is, leveren wij het bewijs. Dit is hoe je meedoet aan “Travel Smart”.

De ranglijst van de campagne brengt voor het eerst de impact van zakenreizen en langeafstandsvluchten in kaart. Het stimuleert verandering door benchmarks vast te stellen voor reisemissies, en werkt aan het verbeteren van de transparantie die nodig is om de voortgang op te volgen.

Bedrijven kunnen gebruikmaken van de unieke kans om invloed uit te oefenen op de versnelling van duurzame luchtvaart en hun bedrijfsemissies te verminderen door op doelstellingen gebaseerd beleid te ontwikkelen, waarmee de weg wordt gewezen naar de halvering van de wereldwijde emissies die tegen 2030 nodig is.

De campagne verbindt bedrijfsleiders met de nodige tools om verandering mogelijk te maken, hun reputatie te verbeteren enhun beleid te innoveren. En overheden kunnen hun rol spelen om ervoor te zorgen dat doelstellingen voor vliegreizen worden vereist in de klimaatplannen en emissierapportaging van bedrijven.

Door verhalen te delen van bedrijven die zich al hebben aangepast aan de veranderingen en de voordelen ervan hebben ingezien, inspireert de campagne bedrijven en hun werknemers om een nieuwe cultuur van doelgerichte en effectieve zakenreizen te introduceren, en een momentum in hun netwerken inte bouwen om blijvende verandering te creëren.

Ga met ons mee op reis naar
Travel Smart .

Deze website slaat cookies op uw computer op. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw interactie met onze website en om u te onthouden. We gebruiken deze informatie om uw browse-ervaring te verbeteren en aan te passen en voor analyses en statistieken over onze bezoekers, zowel op deze website als op andere media. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie onze Privacybeleid.