Privacybeleid

De Travel Smart-campagne wordt gehost door: Transport & Environment. Door u aan te melden om berichten van de Travel Smart-campagne te ontvangen, stemt u ermee in dat de Travel Smart-campagne en Transport & Environment uw persoonlijke gegevens opslaan en beheren, in overeenstemming met het onderstaande beleid.

De non-profit organisatie Transport & Environment (EUROPESE FEDERATIE VOOR VERVOER EN MILIEU AISBL – verenigingsnummer 44.3.549.326), afgekort T&E, hecht veel belang aan het respecteren van het recht op privacy van de door haar opgeslagen persoonsgegevens.
U kunt contact opnemen met T&E via:
Plein de Meeus, 18
1050 Brussel
info@transportenvironment.org

Wie zijn de betrokkenen bij deze verklaring?
T&E is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van haar leden of de vertegenwoordigers van haar leden, van haar aannemers of leveranciers, van de persoonsgegevens van sollicitanten, van de persoonsgegevens verzameld op deze website, tijdens het uitwisselen van e-mails of in het veld ( zoals visitekaartjes, openbaar beschikbare contactgegevens oa op websites, persoonlijke informatie verzameld tijdens evenementen, in de petities die we implementeren, persoonlijke gegevens van de journalisten die actief betrokken zijn bij het milieu, enz.). We verzamelen en bewaren uw gegevens omdat u tot een van die categorieën behoort. Neem contact met ons op als dit niet het geval is.

Wat betekent "persoonsgegevens"?
Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een e-mail.

Voor toegang tot de op of via deze website beschikbare informatie zijn in beginsel geen persoonsgegevens van de gebruiker vereist. Om gebruik te maken van bepaalde online diensten, zoals contact met ons opnemen via ons contactformulier of inschrijven op onze nieuwsbrief (Bulletin genaamd), lijst met mediacontacten en e-mailwaarschuwingen, kan u worden gevraagd om ons persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw voornaam , achternaam, bedrijfsnaam en e-mailadres.

Waarom verzamelen en bewaren we persoonsgegevens?
T&E verwerkt uw persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigd belang om het bewustzijn over milieukwesties te vergroten of om een contract uit te voeren zoals het associatiecontract of het contract dat u accepteert wanneer u een dienst van ons aanvraagt. T&E verzamelt en bewaart alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om over haar werk te communiceren, bijvoorbeeld via maandelijkse nieuwsbrieven, e-mailalerts en online petities, om te communiceren met aannemers en partners, of om met haar werknemers te werken. Persoonsgegevens worden voor geen enkele andere reden en nooit voor commerciële doeleinden gebruikt. Daarom zal T&E persoonsgegevens zo kort mogelijk bewaren in overeenstemming met de nagestreefde doeleinden. Als we bijvoorbeeld cv's ontvangen voor een vacature, zullen we de cv's verwijderen direct nadat we iemand hebben gevonden, tenzij kandidaten ons vragen hun cv te bewaren. In andere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens in principe drie jaar na uw laatste contact met ons verwijderen.

T&E zal uw informatie met niemand gebruiken, delen, verhuren of verkopen, behalve voor controledoeleinden, waarbij we deelnemerslijsten die tijdens evenementen zijn verkregen, aan donateurs kunnen tonen met als enig doel te verifiëren dat gefinancierde evenementen hebben plaatsgevonden. Met betrekking tot mediacontacten houdt T&E een lijst met mediacontacten bij die wordt gedeeld met de milieu-NGO EEB (verenigingsnummer 415.814.848).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16. Als we ontdekken dat een kind onder de 16 ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen we deze onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via info@transportenvironment.org zodat we de nodige acties kunnen ondernemen.

Waar slaan wij persoonsgegevens op en geven wij uw gegevens door aan derden?
Er worden geen gegevens opgeslagen of overgedragen buiten Europa, behalve in het geval dat we een gecontracteerde gegevensverwerker gebruiken die werkt onder het EU-VS of EU-Zwitserse Privacy Shield Framework. T&E kan externe bedrijven en freelancers inschakelen om persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan. Deze dienstverleners zijn onder meer Google, MailChimp, Eventbrite, Campaignion! en Microsoft. We kiezen alleen externe bedrijven en freelancers die voldoen aan de AVG.

Zijn persoonsgegevens veilig bij ons?
We nemen voorzorgsmaatregelen om uw informatie zowel online als offline te beschermen. Alleen werknemers die de informatie nodig hebben om specifieke acties uit te voeren, krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers/servers waarop we persoonlijk identificeerbare informatie opslaan, worden beschermd en bewaard in een beveiligde omgeving.

Welke rechten kunt u uitoefenen?
Uw persoonlijke informatie is volledig toegankelijk door contact op te nemen met T&E via info@transportenvironment.org. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere vereniging (het is uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, maar alleen als het verwerken van uw gegevens is gebaseerd op een contract); om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen; om u uit te schrijven voor onze e-mails; om onze toegang tot uw gegevens te beperken of om uw persoonsgegevens uit onze database te verwijderen.

Hebben we cookies op onze website?
T&E verzamelt en bewaart ook cookies, een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u de site bezoekt. Het stelt de website in staat om uw acties en voorkeuren gedurende een bepaalde periode te onthouden, zodat u ze niet steeds opnieuw hoeft op te geven wanneer u terugkeert naar de site of van de ene pagina naar de andere bladert. T&E gebruikt deze cookies om de gebruikerservaring op haar website te verbeteren, bijvoorbeeld via Google Analytics.

Update
Dit beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De laatste versie is beschikbaar op deze pagina en is gepubliceerd op 25 mei 2018. Wij adviseren u deze pagina periodiek te controleren op eventuele wijzigingen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht, nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

Als u zich zorgen maakt dat we uw wettelijke rechten of toepasselijke privacywetten niet hebben nageleefd, kunt u contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.dataprotectionauthority.be/). Als u zich buiten België bevindt, kunt u ook contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

VOETBAL
Eurocup 2024