Laatste op
zakenreis

Ontdek meer over de impact van recente beleidsontwikkelingen op zakenreizen

Beleid op nationaal, EU- en internationaal niveau legt steeds meer de nadruk op de urgentie van klimaatactie en de verantwoordelijkheid van bedrijven om hun uitstoot actief te verminderen.

De volgende ontwikkelingen komen samen en tonen de weg voor bedrijven om af te stappen van klimaatintensief vliegen naar duurzamere vormen van reizen en connectiviteit.

Categoriefilter – Visueel
Tagsfilter – Visueel
De Amerikaanse federale overheid heeft op 14 december 2023 een nieuwe reeks eisen vrijgegeven om de...
Nederland heeft het terugdringen van de uitstoot van reizen verplicht gesteld: vanaf juli 2024 moeten bedrijven met meer dan 100 werknemers...
Initiatief gericht op het eenvoudiger maken van het leven van reizigers door het faciliteren van de transparante vergelijking en combinatie van vervoersaanbiedingen, binnen en tussen...
Januari 2024
By the European C...
De Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) van de Europese Unie (EU) vereist dat grote bedrijven en beursgenoteerde bedrijven informatie over sociale...
Het Franse Energy Sobriety Plan beschrijft de twintig verplichte maatregelen die gericht zijn op het faciliteren van de ecologische transitie van de Franse staat. Dit betekent...
De Europese Unie (EU) heeft een nieuwe richtlijn aangenomen om een due diligence-kader voor duurzaam ondernemen op te zetten. De Europese Unie...
De Transition Plan Taskforce (TPT) werd in april 2022 door het Britse ministerie van Financiën gelanceerd om een ‘gouden standaard’ te ontwikkelen voor...
Het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd dat vanaf 2025 de CO2-uitstoot van vluchten in Nederland wordt gemaximeerd. De beweging...
Juni 2023
Climate Change La...
Zwitserland loopt voorop in de strijd tegen de klimaatverandering met de goedkeuring van een transformatieve wet die de nationale waarden verankert.
De luchthaven heeft onlangs nieuwe beperkingen aangekondigd op vluchten in de algemene luchtvaart, daarbij verwijzend naar zorgen over de gevolgen voor het milieu van privéjets.
Oktober 2023
California Legisl...
Voor het eerst vereist de California State Legislature dat bedrijven en financiële instellingen hun uitstoot van broeikasgassen openbaar maken, door middel van...
Vanaf april 2022 heeft Frankrijk veel korteafstandsvluchten, die minder dan 2,5 uur duren, verboden in een poging...
Juli 2023
European Commission
De nieuwe CountEmissions EU is een rapportageverordening die één enkel Europees raamwerk biedt voor het berekenen van gegevens over de broeikasgasemissies van...
Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland en Portugal presenteerden een Any Other Business (AOB)-punt waarin de nadruk werd gelegd op de noodzaak om de...
De afgelopen jaren is er sprake van een groeiende trend waarbij bedrijven, financiële instellingen, steden en regio's zich ertoe verbinden om...
Maart 2022
april 2022
Juni 2021
april 2022
Juni 2022
September 2022
Oktober 2022
november 2022
Januari 2023
Maart 2023
april 2023
Mei 2023
Juni 2023
Juli 2023
Oktober 2023
december 2023
Binnenkort beschikbaar...
Binnenkort beschikbaar...
Hoe kunnen investeerders een toekomst van 1,5°C voor de luchtvaartsector garanderen?
Investeerdersgroep CA100+ benadrukt dat bedrijven een rol te spelen hebben bij het terugdringen van het aantal zakenreizen, omdat de vraag naar vliegreizen beperkt zal moeten worden om de mondiale temperatuurstijging tot een veilig niveau te beperken
10-puntenplan om het olieverbruik te verminderen
Het IEA beveelt aan om zakenvluchten te verminderen als onderdeel van zijn tienpuntenplan om het olieverbruik terug te dringen
De Commissie groener maken
De Europese Commissie stelt een doelstelling vast om de uitstoot van zakenreizen door haar personeel tegen 2024 met 50% te verminderen, vergeleken met 2019
Duurzaamheidsgerelateerde openbaarmaking in de financiële sector
De EU stelt nieuwe openbaarmakingsnormen vast voor financiële actoren, met verplichte openbaarmaking van Scope 3-emissies
Klimaatverandering 2022: mitigatie van de klimaatverandering
Het IPCC concludeert dat het grootste potentieel voor het vermijden van emissies voortkomt uit het terugdringen van de langeafstandsluchtvaart, en benadrukt dat het integreren van virtuele technologieën in bedrijfsmodellen langeafstandsvluchten voor vergaderingen kan vermijden.
IEA netto Zero-emissies in 2050
De netto Zero-emissies van het IEA tegen 2050 zijn gericht op het vergroten van de duurzaamheid van de energiesector, inclusief de vraag naar vervoer. Deze routekaart legt de sleutelrol uit die gedragsverandering speelt bij het bereiken van emissiereductie in de luchtvaart
De Britse regering lanceert een nieuwe taskforce om beste praktijken te ontwikkelen voor de Britse klimaattransitieplannen
UK Transition Plan Taskforce begint te werken aan nieuwe ‘gouden standaard’ voor beste praktijken voor transitieplannen voor de particuliere sector, inclusief Scope 3-doelstellingen voor emissiereductie en openbaarmaking van zakenreisbeleid
De Nederlandse overheid geeft als eerste ter wereld een limiet op vluchten vanuit de Europese hub
NL Luchthaven Schiphol kondigt een permanente reductie van 12% aan jaarlijkse vluchten aan ten opzichte van 2019, om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van geluidsoverlast en luchtverontreiniging
Net-Zero hulpprogramma voor openbare gegevens
Lancering van de ontwikkeling van een mondiaal instrument om gegevens over de klimaattransitie van bedrijven beschikbaar te stellen, inclusief over specifieke acties om de netto-nuldoelstellingen en emissies te bereiken
Vrijwillige koolstofmarkten en compensatie
De Britse Climate Change Committee beveelt bedrijven aan om prioriteit te geven aan het vervangen van alle vliegreizen door alternatieven, indien beschikbaar, voordat ze compensaties kopen
Emissiekloofrapport 2022
Het rapport, gepubliceerd door UNEP, benadrukt de dringende noodzaak van actie om de uitstoot te verminderen. Regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld moeten ambitieuze doelen stellen en verwezenlijken, investeren in schone energie en duurzaam transport, en samenwerken om de mondiale uitdaging van de klimaatverandering aan te pakken.
Nuchterheidsplan: hoe bedrijven kunnen helpen energie te besparen
Frankrijk raadt bedrijven aan om energie te besparen door voor reizen van minder dan vier uur per spoor te reizen in plaats van per vliegtuig, en door videoconferenties te gebruiken om onnodig reizen te voorkomen
Integriteit is belangrijk: netto Zero-verplichtingen van bedrijven, financiële instellingen, steden en regio's
De VN-expertgroep beveelt bedrijven aan de absolute emissies zo snel mogelijk te verminderen, de nationale doelstellingen op één lijn te brengen of te overtreffen en de eerste doelstellingen voor 2025 vast te stellen, ook voor Scope 3-emissies
Versterking van de duurzaamheid en eerlijkheid van de luchtvaartsector
Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland en Portugal merken op dat luchtvervoer soms op onverantwoorde wijze wordt gebruikt wanneer de reis kan worden gemaakt met een koolstofvrije alternatieve vervoerswijze of kan worden vervangen door een videoconferentie
Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD)
De EU neemt nieuwe regels aan voor bedrijfsrapportage door 50.000 grote bedrijven, inclusief reisemissies
Het Nederlandse kabinet introduceert CO2-emissieplafonds voor vluchten vanaf 2025
Afhankelijk van de Nederlandse luchthaven wordt de CO2-uitstoot van vluchten vanaf 2025 gemaximeerd
Amsterdamse luchthaven Schiphol zegt privéjets 'niet langer welkom'
NL Luchthaven Schiphol kondigt verbod op privéjets aan (geblokkeerd door rechterlijke uitspraak)
Frankrijk verbiedt binnenlandse korteafstandsvluchten ten gunste van treinreizen
Frankrijk verbiedt korteafstandsvluchten korter dan 2,5 uur
Zwitserse klimaatwet voor Net Zero in 2050
Zwitserland stemt ja tegen de klimaatwet voor een netto nuluitstoot in 2050, inclusief de luchtvaart en het vereisen van afstemming tussen bedrijven
Tel uw transportemissies – 'CountEmissions EU'
Initiatief om een gemeenschappelijk raamwerk op te zetten voor het berekenen en rapporteren van de transportgerelateerde broeikasgasemissies door zowel de passagiers- als de vrachtsector.
California Corporate Climate Accountability Act
Wetgevingsvoorstel uit Amerikaans Californië voor bedrijfsrapportage door grote bedrijven die zaken doen in de staat, inclusief reisemissies
Richtlijn Corporate Sustainability Due Diligence
De EU zal nieuwe due diligence-regels voor grote bedrijven aannemen, waaronder de goedkeuring van een klimaattransitieplan met doelstellingen voor emissiereductie
Het Witte Huis publiceert zijn nieuwe reisbeleid voor federale werknemers
De federale werknemers zullen voor reizen van minder dan 250 mijl (ongeveer 400 km) het spoor gebruiken als dit kosteneffectief en beschikbaar is, in plaats van een vliegtuig of voertuig te nemen.
Multimodale digitale dienstenmobiliteit
Initiatief gericht op het faciliteren voor reizigers van de vergelijking en combinatie van vervoersaanbiedingen, binnen en tussen vervoerswijzen
SEC stelt regels voor om klimaatgerelateerde openbaarmakingen voor beleggers te verbeteren en te standaardiseren
De door de SEC voorgestelde wijzigingen vereisen dat registranten klimaatgerelateerde risico's openbaar maken die waarschijnlijk een materiële impact op hun activiteiten zullen hebben. Bedrijven met publiekelijk geformuleerde klimaatdoelstellingen zouden ook hun strategieën en voortgang in de richting van die doelstellingen openbaar moeten maken. De regels moeten in het najaar van 2023 worden afgerond.
NIEUW 2024
RANGSTELLING