Emissiereductie

De Europese Commissie verlaagt de uitstoot van vliegend personeel met 40% vergeleken met 2019

Europese Commissie
Juni 2024

De Europese Commissie heeft een leidende verbintenis aangegaan om de uitstoot van zakenreizen van personeel tegen 2024 met 50% te verminderen, vergeleken met 2019 (en op dezelfde manier voor reizen door externe deskundigen), als onderdeel van haar emissiereductiedoelstelling voor 2030[1]. Dit is een ambitieuze doelstelling die aansluit bij het doel van de Travel Smart-campagne de uitstoot van zakenreizen onder het niveau van 50% van 2019 te houden, om de luchtvaart op een traject te houden dat compatibel is met 1,5°C.

Uit de jaarlijkse Milieuverklaring 2023 van de Commissie, die in april werd gepubliceerd voor de periode 2022, blijkt dat tussen 2019 en 2022 de uitstoot door het vliegen door personeel (-42%) en door externe deskundigen (-61%) sterk is gedaald. de volledige impact van vliegen, inclusief zowel de CO2-uitstoot als de niet-CO2-uitstoot van broeikasgassen, met name door contrails van vliegtuigen.

Een aantal diensten van de Commissie heeft kwantitatieve doelstellingen voor de reductie van de emissies opgenomen in hun jaarlijkse beheersplannen, terwijl DG Begroting zich ertoe heeft verbonden het budget voor beroepsreizen jaar na jaar te verlagen. In 2023 werd een nieuwe gids voor missies ontwikkeld, die een verschuiving naar het spoor mogelijk maakte door treinreizen onder bepaalde omstandigheden toe te staan wanneer deze duurder zijn dan vliegen.

Emissies van zakelijke vliegreizen van de Europese Commissie

2019 (tCO2e) 2022 (tCO2e) Reductie 2022 versus 2019 (%)
Vliegreizen van personeel   40,407 23,408 -42%
Externe deskundige vliegreizen  30,919 12,048 -61%

In 2022 zal iets minder dan de helft van enkele van 's werelds grootste zakelijke flyers in de Travel Smart Emissietracker De steekproef – 115 van de 235 – slaagden erin hun emissieniveau laag te houden, met een reductie van 50% of meer in vergelijking met 2019. Opkomende gegevens voor 2023 bevestigen dat toonaangevende bedrijven, waaronder Swiss Re, AstraZeneca, EY en IKEA, dit momentum hebben behouden. 

Voor veel andere topvliegers uit het bedrijfsleven neemt de uitstoot echter weer toe. Uit de ervaring van de Commissie blijkt dat het zowel noodzakelijk als haalbaar is om de uitstoot van zakenreizen op het niveau van 50% van 2019 te houden en om echte vooruitgang te boeken. Wetgevers moeten bedrijven nu helpen dit doel te bereiken. De volgende Europese Commissie zou het momentum moeten aangrijpen om bedrijven mandaten te geven om de uitstoot van zakenreizen te halveren, en om maatregelen te bevorderen om de transformationele veranderingen die gaande zijn richting de mobiliteit van de toekomst: doelgericht zakenreizen.

Opmerkingen voor de redactie

[1] Voor meer details, zie de Travel Smart-campagnes Laatste ontwikkelingen op het gebied van het zakenreisbeleid.

Read more:
The European Union (EU) has adopted a new directive to establish a due diligence framework for corporate sustainability. The EU...
The French Energy Sobriety Plan details the 20 mandatory measures aiming at facilitating the French state’s ecological transition. This means...
January 2024
By the European C...
The European Union’s (EU) Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) requires large companies and listed companies to disclose information on social...
VOETBAL
Eurocup 2024