Policy Category: European Union

Initiatief gericht op het eenvoudiger maken van het leven van reizigers door het faciliteren van de transparante vergelijking en combinatie van vervoersaanbiedingen, binnen en tussen...
De erfenis van de vertrekkende Europese Commissie zal onder meer een aanzienlijke vermindering van de eigen uitstoot door vliegreizen van werknemers omvatten,...
De Europese Unie (EU) heeft een nieuwe richtlijn aangenomen om een due diligence-kader voor duurzaam ondernemen op te zetten. De Europese Unie...
Januari 2024
By the European C...
De Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) van de Europese Unie (EU) vereist dat grote bedrijven en beursgenoteerde bedrijven informatie over sociale...
De nieuwe CountEmissions EU is een rapportageverordening die één enkel Europees raamwerk biedt voor het berekenen van gegevens over de broeikasgasemissies van...
Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland en Portugal presenteerden een Any Other Business (AOB)-punt waarin de nadruk werd gelegd op de noodzaak om de...
april 2022
By the European C...
Het actieplan “Greening the Commission” beschrijft de maatregelen die de Commissie van plan is te nemen of al heeft...
De Europese Commissie (EC) heeft in maart 2018 een actieplan voor de financiering van duurzame groei geïntroduceerd, dat onder meer een versterking van de openbaarmaking van duurzaamheid omvatte.
VOETBAL
Eurocup 2024