Rapportage

Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD)

Door de Europese Commissie
Januari 2024

De Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) van de Europese Unie (EU) vereist dat grote bedrijven en beursgenoteerde bedrijven informatie openbaar maken over de sociale en milieurisico's waarmee zij worden geconfronteerd, evenals over de gevolgen van hun activiteiten voor mens en milieu. Deze richtlijn zal de rapportageregels moderniseren en versterken, het uitbreiden van het aantal bedrijven dat over duurzaamheid moet rapporteren, en het creëren van een cultuur van transparantie. Bedrijven zullen de nieuwe regels voor het eerst moeten toepassen in het boekjaar 2024, voor rapporten gepubliceerd in 2025. Goedgekeurd in augustus 2023 zullen bedrijven die onder de CSRD vallen, moeten rapporteren volgens Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage (ESRS), en ze zullen worden gecontroleerd. De regels geïntroduceerd door de Richtlijn Niet-Financiële Rapportage blijven van kracht totdat bedrijven de nieuwe regels van de CSRD moeten toepassen, en zijn van toepassing op grote bedrijven van openbaar belang met meer dan 500 werknemers.

Het voorstel maakt deel uit van de bredere inspanningen van de EU om een duurzaam en inclusief economisch herstel en de transitie naar een duurzamere en veerkrachtigere economie te bewerkstelligen. Door de consistentie en betrouwbaarheid van duurzaamheidsrapportage te verbeteren, wil de nieuwe richtlijn investeerders, maatschappelijke organisaties, consumenten en andere belanghebbenden helpen weloverwogen beslissingen te nemen en bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG).

Het zal van toepassing zijn op alle grote bedrijven in de EU, zowel publieke als private, ongeveer 50.000 bedrijven. Er wordt geschat dat dit gevolgen zal hebben voor ongeveer 3.000 Amerikaanse bedrijven.

De richtlijn versterkt de rapportage over Scope 3-emissiecategorieën, waaronder zakenreizen.

Read more:
The legacy of the outgoing European Commission will include a significant reduction in its own emissions from employee air travel,...
The European Union (EU) has adopted a new directive to establish a due diligence framework for corporate sustainability. The EU...
The French Energy Sobriety Plan details the 20 mandatory measures aiming at facilitating the French state’s ecological transition. This means...
VOETBAL
Eurocup 2024