Emissiereductie

Emissiekloofrapport 2022

Door het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC)
Oktober 2022

Het Emissions Gap Report 2022, gepubliceerd door het United Nations Environment Programme (UNEP), presenteert de nieuwste wetenschappelijke gegevens over de uitstoot van broeikasgassen en hun impact op het klimaat. Het rapport benadrukt de aanzienlijke kloof tussen de huidige emissieniveaus en wat nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C of 2°C, zoals vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs.

Het rapport benadrukt de dringende noodzaak van transformatie in de samenleving. Ondanks de nationaal bepaalde bijdragen die landen sinds COP 26 hebben ingediend, geeft het rapport aan dat het onwaarschijnlijk is dat de mondiale doelstelling voor de reductie van broeikasgasemissies uit de Overeenkomst van Parijs zal worden gehaald. Stapsgewijze veranderingen zijn niet langer voldoende, en er zijn brede, systemische transformaties nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C, bij voorkeur 1,5°C. 

Het rapport benadrukt de dringende noodzaak van actie om de uitstoot van de transportsector, de op één na grootste uitstotende sector, terug te dringen. Het merkt op dat, ondanks enige vooruitgang bij de adoptie van elektrische voertuigen, het mondiale wagenpark voor een overweldigende meerderheid afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen. en de emissies van de luchtvaart blijven stijgen. Een van de aanbevelingen voor bedrijven is om het aantal reizen tijdens operaties te verminderen en werken aan een emissievrij transport. Een belangrijke stap daarvoor is dat bedrijven hun zakelijke vliegreizen verschuiven naar het spoor en virtuele technologieën gaan gebruiken voor vergaderingen. 

Het blijkt dat veel bedrijven toezeggingen hebben gedaan om hun uitstoot te verminderen, maar het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) roept op tot ambitieuzere maatregelen om deze toezeggingen om te zetten in tastbare resultaten. Het benadrukt het belang van duurzaamheidsrapportage, waarbij wordt opgemerkt dat transparante rapportage over emissies en klimaatrisico's essentieel is voor investeerders en andere belanghebbenden om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Het rapport besluit met de nadruk op de urgentie van actie. Het rapport eist gedurfde en ambitieuze actie van alle actoren, inclusief regeringen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld, om ambitieuze doelen te stellen en te bereiken, te investeren in schone energie en duurzaam transport, en samen te werken om de mondiale uitdaging van de klimaatverandering aan te pakken.

 

 Verminder het aantal langeafstandsvluchten – stap over op het spoor – gebruik virtuele samenwerkingstools

Read more:
The legacy of the outgoing European Commission will include a significant reduction in its own emissions from employee air travel,...
The European Union (EU) has adopted a new directive to establish a due diligence framework for corporate sustainability. The EU...
The French Energy Sobriety Plan details the 20 mandatory measures aiming at facilitating the French state’s ecological transition. This means...
VOETBAL
Eurocup 2024