Rapportage

SEC-regels om klimaatgerelateerde openbaarmakingen voor beleggers te verbeteren en te standaardiseren

Door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC)
Maart 2022

In 2022 heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) voor publiek commentaar wijzigingen voorgesteld in haar regels onder de Securities Act van 1933 (“Securities Act”) en Securities Exchange Act van 1934 (“Exchange Act”), die van registranten zouden eisen dat zij bepaalde klimaatgerelateerde informatie in hun registratieverklaringen en jaarverslagen. 

De voorgestelde regels vereisen informatie over de klimaatgerelateerde risico's van een registrant waarvan het redelijkerwijs waarschijnlijk is dat ze een materiële impact zullen hebben op zijn activiteiten, bedrijfsresultaten of financiële toestand. De vereiste informatie over klimaatgerelateerde risico's zou ook de openbaarmaking van de broeikasgasemissies van een registrant omvatten, wat een veelgebruikte maatstaf is geworden om de blootstelling van een registrant aan dergelijke risico's te beoordelen. Bovendien zouden volgens de voorgestelde regels bepaalde klimaatgerelateerde financiële maatstaven worden gevraagd in de gecontroleerde financiële overzichten van een registrant.

Als een bedrijf publiekelijk klimaatdoelen heeft gesteld, zal het de gedetailleerde strategie en routekaart moeten bekendmaken om zijn klimaatgerelateerde doelen en doelstellingen te bereiken en moeten rapporteren of er in de loop van de tijd vooruitgang is geboekt om dichter bij die doelen te komen. Naast de toelichtingen op Scope 1 en 2 over broeikasgasemissies zouden bedrijven verplicht zijn om Scope 3 toelichtingen te geven – als deze van materieel belang zijn – of als het bedrijf heeft een doelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen vastgesteld die ook Scope 3-uitstoot van broeikasgassen omvat, waarin zakenreizen zijn inbegrepen.

Read more:
The US federal government has released on the 14th of December 2023 a new set of requirements to reduce the...
January 2024
By the European C...
The European Union’s (EU) Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) requires large companies and listed companies to disclose information on social...
The French Energy Sobriety Plan details the 20 mandatory measures aiming at facilitating the French state’s ecological transition. This means...
NIEUW 2024
RANGSTELLING