Denmark

Kun to danske virksomhedsgiganter har præsenteret en troværdig plan for at reducere deres emissioner fra flyrejser

mars 15, 2023
Flertallet af danske virksomheder formår ikke at sætte mål for forretningsrejser med fly

Flertallet af danske virksomheder formår ikke at sætte ambitiøse mål for at reducere emissioner fra erhvervsrejser, afslører anden udgave af en rangliste over forretningsrejser fra Travel Smart Campaign.

Af de otte danske virksomheder på ranglisten er det kun to, nemlig Novo Nordisk og Rambøll Group, der har opsat mål for at reducere udledningen fra forretningsrejser med fly. Novo Nordisk har sat sig et ambitiøst reduktionsmål på 50 % inden 2025, og Rambøll har forpligtet sig til at reducere emissionerne fra forretningsrejser med 28 % inden 2030.

Globalt har kun 50 virksomheder ud af 322 opsat mål for at reducere emissionerne fra forretningsrejser med fly. Af de virksomheder, der har mål, er der kun fire virksomheder, der opfylder “guldstandarden”, dvs. at de indberetter emissioner fra flyrejser og forpligter sig til at reducere dem med 50 % eller mere inden 2025 eller tidligere. Det drejer sig om Novo Nordisk (lægemidler, Danmark), Swiss Re (finanssektoren, Schweiz), Fidelity International (finanssektoren, Det Forenede Kongerige) og ABN Amro (finanssektoren, Nederlandene).

I den første oversigt nogensinde over indberetning af ikke-CO2-emissioner fra forretningsrejser med fly viser ranglisten, at 40 virksomheder går forrest ved at indberette alle drivhusgasudledninger forbundet med forretningsrejser med fly – dog er ingen af disse danske virksomheder. De farmaceutiske giganter AstraZeneca og Pfizer og konsulentvirksomhederne BCG og Deloitte sætter et godt eksempel i deres rapportering ved at se på den fulde effekt af at flyve.

Klimapåvirkningen af forretningsrejser med fly dækker mere end bare CO2-udledningen. Ud over CO2 udsender flymotorer andre gasser – dinitrogenoxider, svovldioxid og vand – samt partikler (sod).  Disse omtales almindeligvis som ikke-CO2-emissioner, og det anslås, at de står for to tredjedele af den samlede klimaopvarmning fra flyrejser. Alligevel afspejler kun meget få virksomheder den samlede indvirkning af forretningsrejser med fly ved at tage højde for ikke-CO2-effekter.

Jeppe Juul, Green Transition Denmark, udtaler: “Virksomhederne lukker øjnene for den skade, der forårsages af forretningsrejser med fly, De fleste virksomheder foretager sig kun lidt eller intet i forbindelse med forretningsrejser med fly, hvilket gør andre opsatte mål for flyrejser meningsløse i forbindelse med at tackle klimaændringer. Kun få frontløbere tilslutter sig videnskaben ved at rapportere ikke-CO2-emissioner – den skjulte del af isbjerget af luftfartens fulde klimapåvirkning.”

Volkswagen, KPMG og Johnson & Johnson er de tre største udledere på Travel Smart Ranking[1] uden et mål om at reducere deres rejseemissioner. Men det er muligt og nødvendigt at opstille sådanne mål, hvilket virksomheder af samme størrelse og sektor som McKinsey, Deloitte og AstraZeneca har gjort.

Undersøgelsen viser, at hvis 10 % af virksomhederne – de største udledere på ranglisten – opsatte et reduktionsmål på 50 %, ville de være halvt på vej hen imod det globale mål på en 50 % reduktion af virksomhedernes flyrejser før 2025. Reduktion af emissioner fra luftfart er nu mere afgørende end nogensinde, hvis vi skal holde os inden for målet om højst 1,5°C global temperaturstigning.

Resultaterne kommer lige i hælene på Europa-Kommissionens udmelding om, at kommissionen vil støtte ti internationale togruter, herunder forbedrede nattog imellem Sverige, Danmark og Tyskland. Dette supplerer planer, der i september 2022 blev præsenteret af den danske regering, der har en ambition om at gøre alle indenrigsflyvninger uafhængige af fossile brændsler i 2030 samt investere i bæredygtige flybrændstoffer – den første grønne indenrigsflyvning skal ske i 2025.

Jeppe Juul forklarer: “Med bedre togforbindelser og øget investering i bæredygtig luftfart samt med virksomheder, der er engageret i gennemsigtighed, har Danmark mulighed for at blive førende i verden inden for bæredygtig luftfart og grøn transport.”

I det kritiske årti frem til 2030 er den bedste måde at reducere emissioner fra luftfarten på simpelthen at flyve mindre, da opskalering af bæredygtige brændstoffer og nulemissionsfly kun bliver muligt efter 2030. Udslipskompensation kan ikke erstatte reduktion af emissioner.

Travel Smart Campaign opfordrer virksomheder til at sætte ambitiøse mål for at reducere emissioner fra forretningsrejser, skifte fra fly- til togrejser, hvor det er muligt, og prioritere videokonferencer som et alternativ til langdistanceflyvning.

Jeppe Juul afslutter: “Store virksomheder har en uforholdsmæssig stor rolle at spille i reduceringen af udledninger fra deres forretningsrejser. Midlerne til at opnå dette er mere tilgængelige end nogensinde før: togrejser, når afstande tillader det, og videokonferencer for at undgå langdistanceflyvninger.”

Bemærkning til redaktører:

I samarbejde med en koalition af globale partnere har Transport & Environment i 2022 lanceret kampagnen Travel Smart Campaign, der årligt udgiver en virksomhedsrangering vedrørende bæredygtige forretningsrejser. Kampagnen engagerer sig med virksomheder med det mål, at de inden 2025 eller tidligere skal reducere deres udledninger fra forretningsrejser med 50 % eller mere sammenlignet med niveauet fra før coronapandemien.

Travel Smart Ranking rangerer 322 amerikanske, europæiske og indiske virksomheder i henhold til ti indikatorer, relateret til flyrejser, reduktionsmål og rapportering. De største globale flyrejsende fra de 17 lande på ranglisten repræsenterer en betragtelig del af forretningsrejser på verdensplan. Analysen kaster lys over den betydelige indsats, som visse globale virksomheder skal gøre for at reducere deres udledning fra forretningsrejser med fly. Virksomheder får karakteren A, B, C eller D. I dette års udgave af ranglisten kvalificerede 11 virksomheder sig til et A, 38 til et B, mens det overvældende flertal fik et C (212) og 61 virksomheder fik et D ved siden af deres navn.

[1] Ifølge emissionsrapporteringen for 2019

Read more:
juillet 15, 2024
FOOTBALL
Eurocoupe 2024