Netherlands

ING, Heineken en Shell scoren slecht in een nieuwe ranking voor zakenreizen

mei 10, 2022
De financiële onderneming ABN Amro is het toonaangevende bedrijf van Nederland wat betreft het verminderen van zakenvluchten. Dat toont een nieuwe ranking van bedrijven op basis van hun uitstoot door vliegreizen, die gepubliceerd werd door Transport & Environment (T&E).

Een nieuwe ranking van T&E voor zakenvluchten toont aan dat ondernemingen werk maken van het verminderen van hun uitstoot, maar dat nog meer actie nodig is. Geen enkel Nederlands bedrijf krijgt de hoogste score van de ranking, en alleen ABN Amro Holding krijgt de op een na hoogste score omdat het zich ertoe verbindt zijn uitstoot door zakenreizen te verminderen. De Nederlandse financiële onderneming heeft beloofd om zijn zakenreizen met 50% te verminderen tegen 2026 en maakte zijn uitstoot door zakenvluchten publiek (het stootte 7,535Mt CO2 uit in 2019)

De ranking, die er kwam als deel vanT&E’s nieuwe campagne Travel Smart, geeft een score aan 231 Amerikaanse en Europese bedrijven op basis van 8 indicatoren die verband houden met doelstellingen voor emissiereductie, rapportering en emissies door zakenvluchten. De analyse, die 13 Nederlandse ondernemingen omvat, maakt duidelijk dat sommige ondernemingen nog belangrijke inspanningen moeten leveren om de uitstoot van hun zakenreizen te verminderen. Slechts één bedrijf krijgt de score B, terwijl er twaalf niet aan voldoende criteria voldoen en achterophinken wat betreft doelstellingen of rapportering van zakenvluchten.

ING Group, Heineken, Airbus en soortgelijke bedrijven hebben allemaal brede doelstellingen bepaald voor emissiereductie, maar een verbintenis om de uitstoot door zakenvluchten te verminderen ontbreekt voorlopig nog. Zakenvluchten waren goed voor 30% van de totale uitstoot van de luchtvaartsector in 2019. Airbus is de grootste uitstoter van de drie, met 79,268 MtCO2 in 2019 voor zakenreizen. Drie Nederlandse ondernemingen – Shell, Prosus, Exor – krijgen de laagste scores, aangezien ze geen enkele inspanning doen om hun uitstoot door zakenreizen te verminderen en hun reisuitstoot ook niet publiek maken.

Netherlands

 

Denise Auclair, campagnemanager zakenreizen bij T&E, zegt: “De pandemie heeft bewezen dat ondernemingen even effectief en zelfs efficiënter kunnen zijn door minder te vliegen en tegelijk hun uitstoot te verminderen. Terwijl sommige ondernemingen in Europa aantonen dat het mogelijk is de uitstoot door zakenvluchten te verminderen, hinken anderen zoals ING Group en Heineken achterop. Zakenreizen verminderen is economisch zinvol voor bedrijven en beschermt ook het welzijn van de medewerkers. Nu leiders en burgers oproepen om onze afhankelijkheid van olie te verminderen, is slimmer reizen een eenvoudige manier om dat te doen.”

Een bedrijf met een A-score heeft een absoluut reductiedoel voor vliegreizen, waarvan sommige streven naar een reductie van 50% of meer tegen 2025. Deze bedrijven rapporteren hun uitstoot door zakenvluchten of zakenreizen al sinds meer dan een jaar. De ondernemingen voldoen aan de hoogste standaard voor zakenreizen en zijn een voorbeeld voor andere bedrijven. Acht ondernemingen (3%), maar geen enkele uit Nederland, behalen deze score in de nieuwe ranking van T&E.

De Travel Smart-ranking toont dat vele bedrijven zich nog niet voldoende inzetten om het uitstootniveau van hun zakenreizen te verminderen. Van de 230 bedrijven slaagden 193 er niet in voldoende snel en ambitieus op te treden om hun emissies door zakenreizen aan te pakken. Ondernemingen zoals Google, Facebook en Microsoft bevinden zich in de laagste categorie van de ranking en moeten een versnelling hoger schakelen om slimme reizigers te worden, zegt T&E.

Transport & Environment en een coalitie van 12 partners hebben de Travel Smart-campagne en een nieuwe bedrijvenranking gelanceerd op een cruciaal moment voor de reissector, nu zakenvluchten opnieuw in opmars komen na de pandemie. In 2019 waren zakenreizen goed voor zo’n 15 tot 20% van het luchtverkeer[1], of ongeveer 154 miljoen MtCO2. Maar de sector ondervond een enorme schok door de coronapandemie en uitgaven voor zakenreizen vielen terug met 52% in 2020, van 1,4 biljoen dollar in 2019 naar 694 miljard dollar in 2020[2].

Bedrijven hebben nu een unieke kans om het voortouw te nemen door te innoveren met nieuwe manieren van aanpak, door nieuwe reductiedoelstellingen voor hun vlieguitstoot vast te leggen en door het vastleggen van de lagere-uitstootgewoontes die ze tijdens de pandemie hebben verworven. De Roadmap naar klimaatneutrale luchtvaart van T&E toonde al dat  het verminderen van zakenreizen de effectiefste manier bij uitstek was om luchtvaartemissies op korte termijn te verminderen, wat het belangrijkst is voor het klimaat. Door zakenreizen met 50% te verminderen zouden we emissies doen afnemen met 32,6 MtCO2 tegen 2030 in Europa[3]. Dat is hetzelfde als 16 miljoen vervuilende auto’s van de weg halen. 

De nieuwe Travel Smart-campagne van T&E vraagt bedrijven om:

  • Zich publiekelijk te verbinden tot een absolute doelstelling om zeker 50% minder te vliegen dan in 2019, tegen 2025 of eerder;
  • Het minder vliegen te implementeren en te kiezen voor andere vormen van connectiviteit en vervoer;
  • Hun voortgang richting verminderde emissies te rapporteren. 

“Slim reizen betekent dat je ervoor zorgt dat elke vergadering telt. Niet alle zakenvluchten kunnen vermeden worden, maar in veel gevallen zijn virtuele vergaderingen een effectief alternatief. We hebben het al twee jaar gedaan, waarom zouden we er nu mee ophouden? Veel Europese bedrijven hebben al doelstellingen aangekondigd om hun zakenvluchten met 50% te verminderen. Het is duidelijk waar Nederlandse ondernemingen naartoe moeten om ook een tandje bij te steken, minder te vliegen en meer te bereiken.”

– Denise Auclair

 

[1] McKinsey & Company, The Travel Industry Turned Upside Down Report, September 2020, https://www.mckinsey.com
[2] Global Business Travel Association (GBTA), Business Travel: Full Recovery Expected by 2025, February 1, 2021. https://www.gbta.org/blog/business-travel-full-recovery-expected-by-2025/
[3] Transport & Environment, Roadmap to climate neutral aviation in Europe, 2022, https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/03/TE-aviation-decarbonisation-roadmap-FINAL.pdf

 

Read more:
juli 15, 2024
VOETBAL
Eurocup 2024