Finland

Suomalaisilla suuryrityksillä ei ole uskottavia suunnitelmia lentomatkojen päästöjen vähentämiseksi

maart 15, 2023
Nokian liikematkustamisen aiheuttama hiilijalanjälki on Suomen suurin 

Travel Smart -kampanjan toisen vuotuisen liikematkustamista koskevan tutkimuksen tuloksiin perustuvasta luokituksesta ilmenee, että vain yksi mukana ollut suomalaisyritys, Valmet, on asettanut lentäen tehtyjen liikematkojen vähentämistä koskevan tavoitteen (-30 % vuoteen 2030 mennessä). Maailmanlaajuisessa tutkimuksessa oli mukana viisi suomalaista suuryritystä: Valmet, Nokia, Kone Oyj, Wärtsilä ja Metso Outotec -konserni. 

Maailmanlaajuisesti vain 50 tutkituista 322 yrityksestä on asettanut lentäen tehtyjen liikematkojen aiheuttamien päästöjen vähentämistä koskevia tavoitteita. Vain neljä tavoitteita asettaneesta yrityksestä mahtuu ylimpään luokkaan, joka edellyttää, että yritykset raportoivat lentomatkustamisen päästöt ja sitoutuvat vähentämään päästöjä vähintään 50 % viimeistään vuonna 2025.  Nämä ovat Novo Nordisk (lääketeollisuus, Tanska), Swiss Re (rahoitusala, Sveitsi), Fidelity International (rahoitusala, Yhdistynyt kuningaskunta) ja ABN Amro (rahoitusala, Alankomaat).

Tutkimuksessa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa lentäen tehtyjen liikematkojen muiden päästöjen kuin hiilidioksidin (CO2) raportointia, ja siitä ilmenee, että 40 yritystä toimivat edelläkävijöinä raportoimalla kaikista lentäen tehtyihin liikematkoihin liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä. Yksikään suomalainen yritys ei raportoi kaikista lentäen tehtyihin liikematkoihin liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä siitä huolimatta, että 100 % yrityksistä raportoi liikematkoista. Lääkejätit AstraZeneca ja Pfizer ja konsultointiyhtiöt BCG ja Deloitte toimivat esimerkillisesti huomioimalla raportoinnissaan lentämisen kaikki vaikutukset. 

Lentäen tehtyjen liikematkojen ilmastovaikutukset eivät rajoitu vain hiilidioksidipäästöihin. Lentokoneiden moottoreiden päästöt sisältävät hiilidioksidin lisäksi myös muita kaasuja – typen oksideja, rikkidioksidia ja vesihöyryä – ja kiinteitä hiukkasia (nokea).  Näihin päästöihin viitataan yhteisesti muina kuin hiilidioksidipäästöinä, ja niiden on arvioitu olevan vastuussa kahdesta kolmasosasta lentämisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä. Tästä huolimatta vain harvat yritykset tarkastelevat lentäen tehtyjen liikematkojen kokonaisvaikutuksia huomioimalla myös muut kuin hiilidioksidipäästöt. 

Transport & Environment -järjestön liikematkustamiseen liittyvistä kampanjoista vastaava johtaja Erin Vera sanoi: “Yritykset sulkevat silmänsä lentäen tehtyjen liikematkojen aiheuttamilta haitoilta. Useimmat yritykset puuttuvat lentäen tehtyihin liikematkoihin vain vähän tai eivät lainkaan, ja kaikki muut ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävät matkustamiseen liittyvät tavoitteet ovat tämän vuoksi merkityksettömiä. Vain muutama eturintamassa oleva yritys toimii tieteellisten tutkimusten tuloksia vastaavalla tavalla raportoimalla myös muista kuin hiilidioksidipäästöistä – nämä päästöt ovat lentoliikenteen ilmastovaikutusten jäävuoren näkymättömiin jäävä osa.”

Volkswagen, KPMG ja Johnson & Johnson ovat Travel Smart -rankingin kolme suurinta päästöjen aiheuttajaa, joilla ei ole tavoitetta vähentää matkapäästöjään (1). Tällaisten tavoitteiden asettaminen on kuitenkin mahdollista ja tarpeellista, kuten McKinseyn, Deloitten ja AstraZenecan kaltaiset samankokoiset ja -alaiset yritykset ovat tehneet.

Tutkimus osoittaa, että jos 10 % yrityksistä – luokituksen suurimmat saastuttajat – asettaisi tavoitteekseen päästöjen vähentämisen 50 %:lla, tämä vastaisi puolta maailmanlaajuisesta tavoitteesta vähentää lentäen tehtyjen liikematkojen päästöjä 50 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lentoliikenteen päästöjen vähentäminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen, jotta ilmaston lämpeneminen olisi mahdollista rajoittaa maailmanlaajuisesti 1,5 asteeseen.

Kuluva vuosikymmen on ehdottoman kriittinen, ja paras tapa vähentää lentoliikenteen päästöjä on tällä hetkellä lentämisen vähentäminen, sillä kestävien polttoaineiden ja päästöttömien lentokoneiden arvioidaan yleistyvän vasta vuoden 2030 jälkeen eikä kompensointi korvaa päästöjen vähentämistä. 

Travel Smart -kampanja haastaa yritykset asettamaan kunnianhimoiset tavoitteet lentäen tehtyjen liikematkojen vähentämiseksi, vaihtamaan lentokoneen junaan mahdollisuuksien mukaan sekä suosimaan videokokouksia vaihtoehtona kaukolennoille. 

Erin Vera sanoi lopuksi: “Suurten yritysten rooli liikematkustamisen päästöjen vähentämisessä on niiden määrään nähden suuri. Keinot päästöjen vähentämiseksi ovat ulottuvilla helpommin kuin koskaan aiemmin: lyhyemmät lennot voidaan korvata junamatkoilla, ja kaukolennot voidaan välttää videokokouksia hyödyntämällä.”

Lisätietoja

Travel Smart on Transport & Environment -järjestön yhdessä maailmanlaajuisten kumppaneidensa kanssa vuonna 2022 käynnistämä kampanja, joka sisältää yritysten vuotuisen luokituksen niiden liikematkustamiseen liittyvien käytäntöjen kestävyyden mukaan. Kampanja pyrkii toimimaan yhteistyössä yritysten kanssa, ja sen tavoitteena on liikematkustamisen päästöjen vähentäminen vähintään 50 %:lla koronaviruspandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

Travel Smart -luokitus luokittelee 322 yhdysvaltalaista, eurooppalaista ja intialaista yritystä 10 lentomatkustamisen päästöihin, päästötavoitteisiin ja raportointiin liittyvän kriteerin perusteella. Eniten lentävät yritykset 17 luokituksessa mukana olevasta maasta vastaavat merkittävästä osasta kaikista maailmanlaajuisista liikematkoista. Analyysi kiinnittää huomiota siihen, kuinka paljon työtä tietyillä maailmanlaajuisilla yrityksillä on edelleen tehtävänä liikematkustamiseen liittyvien päästöjensä vähentämiseksi. Yritykset luokitellaan käyttämällä arvosanoja A, B, C ja D. Tämän vuoden luokituksessa 11 yritystä täytti arvosanaan A vaaditut kriteerit, 38 yritystä ylsi arvosanaan B, suurin osa yrityksistä (212) sai arvosanan C, ja 61 yritystä jäi arvosanaan D. 

(1)  Vuoden 2019 päästöraportoinnin mukaan

Read more:
juli 15, 2024
VOETBAL
Eurocup 2024