Atlantia - Nieuwe ontwikkeling
Bedrijf:

Atlantia

Land: Itali├ź
Sector: Bouw & Techniek
Totale score: 4.5
CDP-rapportering: Ja
Rapporteert niet-CO2: Nee
Doelwit:
-
Doeljaar:
Doelspecificiteit:
Geen doel
Rapportage specificiteit:
AT-rapportage
Jaren sinds doelaankondiging*:
Uitstoot
Uitstoot van vliegreizen in 2019: 1.848
tCO2
Aantal jaren rapportage***:
4

* Per december 2021. **Werkelijk of geschat. *** Tussen 2018 en 2020, met dus een maximum van 3.

NIEUW 2024
RANGSTELLING