Atlassian Corporation Plc - Nieuwe ontwikkeling
Bedrijf:

Atlassian Corporation Plc

Land: Verenigde Staten van Amerika
Sector: Technologie
Totale score: 9
CDP-rapportering: Nee
Rapporteert niet-CO2: Nee
Doelwit:
-25%
Doeljaar:
2025
Doelspecificiteit:
Doelstelling zakenreizen
Rapportage specificiteit:
BT-rapportage
Jaren sinds doelaankondiging*:
2
Uitstoot
Uitstoot van vliegreizen in 2019: 16.704
tCO2
Aantal jaren rapportage***:
3

* Per december 2021. **Werkelijk of geschat. *** Tussen 2018 en 2020, met dus een maximum van 3.

VOETBAL
Eurocup 2024