Cisco - New development
Bedrijf:

Cisco

Land: Verenigde Staten van Amerika
Sector: Technologie
Totale score: 4
CDP-rapportering: Ja
Rapporteert niet-CO2: Nee
Doelwit:
-
Doeljaar:
Doelspecificiteit:
Geen doel
Rapportage specificiteit:
AT-rapportage
Jaren sinds doelaankondiging*:
Uitstoot
Uitstoot van vliegreizen in 2019: 159.579
tCO2
Aantal jaren rapportage***:
4

* Per december 2021. **Werkelijk of geschat. *** Tussen 2018 en 2020, met dus een maximum van 3.

VOETBAL
Eurocup 2024