E.ON - Nieuwe ontwikkeling
Bedrijf:

E.ON

Land: Duitsland
Sector: Energie
Totale score: 4
CDP-rapportering: Ja
Rapporteert niet-CO2: Nee
Doelwit:
-
Doeljaar:
Doelspecificiteit:
Bredere doelstelling (incl. BT)
Rapportage specificiteit:
BT-rapportage
Jaren sinds doelaankondiging*:
Uitstoot
Uitstoot van vliegreizen in 2019: 6.553
tCO2
Aantal jaren rapportage***:
4

* Per december 2021. **Werkelijk of geschat. *** Tussen 2018 en 2020, met dus een maximum van 3.

VOETBAL
Eurocup 2024