Novo Nordisk - Nieuwe ontwikkeling
Bedrijf:

Novo Nordisk

Land: Denemarken
Sector: Farmaceutische & Biotechnologie
Totale score: 12
CDP-rapportering: Ja
Rapporteert niet-CO2: Nee
Doelwit:
-50%
Doeljaar:
2025
Doelspecificiteit:
Doelstelling zakenvluchten
Rapportage specificiteit:
AT-rapportage
Jaren sinds doelaankondiging*:
1
Uitstoot
Uitstoot van vliegreizen in 2019: 63.050
tCO2
Aantal jaren rapportage***:
4

* Per december 2021. **Werkelijk of geschat. *** Tussen 2018 en 2020, met dus een maximum van 3.

VOETBAL
Eurocup 2024