Roche - New development
Bedrijf:

Roche

Land: Zwitserland
Sector: Farmaceutische & Biotechnologie
Totale score: 7
CDP-rapportering: Nee
Rapporteert niet-CO2: Nee
Doelwit:
-18%
Doeljaar:
2025
Doelspecificiteit:
Doelstelling zakenvluchten
Rapportage specificiteit:
BT-rapportage
Jaren sinds doelaankondiging*:
1
Uitstoot
Uitstoot van vliegreizen in 2019: 166.428
tCO2
Aantal jaren rapportage***:
3

* Per december 2021. **Werkelijk of geschat. *** Tussen 2018 en 2020, met dus een maximum van 3.

NIEUW 2024
RANGSTELLING