Servier - Nieuwe ontwikkeling
Bedrijf:

Servier

Land: Frankrijk
Sector: Farmaceutische & Biotechnologie
Totale score: 9.5
CDP-rapportering: Nee
Rapporteert niet-CO2: Nee
Doelwit:
-16%
Doeljaar:
2025
Doelspecificiteit:
Doelstelling zakenreizen
Rapportage specificiteit:
AT-rapportage
Jaren sinds doelaankondiging*:
2
Uitstoot
Uitstoot van vliegreizen in 2019: 28.886
tCO2
Aantal jaren rapportage***:
3

* Per december 2021. **Werkelijk of geschat. *** Tussen 2018 en 2020, met dus een maximum van 3.

NIEUW 2024
RANGSTELLING