Arcadis: “Op weg naar netto nul is minder reizen het beste wat we kunnen doen”

Reizen is een van de grootste bronnen van uitstoot voor het wereldwijde adviesbureau Arcadis. Hun bedrijf groeide echter tijdens de pandemische lockdown, toen alle vluchten stopten en telewerken de norm was. Volgens Jill Smit, hun Global Sustainability Manager, bewees dit dat reizen niet altijd echt nodig is. We spraken met haar om te leren van de 'Virtual First'-aanpak van Arcadis en hoe de implementatie ervan hen op koers houdt richting hun netto-nuldoelstelling.

Wat was het recept van Arcadis om de topcategorie in de 2023 Travel Smart Ranking te bereiken?

Bij Arcadis zijn we ons bewust van de bijdrage van zakenvluchten aan het klimaat. Adviesbureaus hebben de neiging veel te vliegen en wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid. De pandemie was een eye-opener omdat we begrepen dat zakenreizen voor altijd veranderden: we vlogen minder en toch groeide ons bedrijf. Dit was het geschikte moment om tegen 2025 een doelstelling voor de reductie van het aantal vliegende vluchten van 50% vast te stellen. Om dit doel te bereiken, hebben we onze ‘virtual first’-aanpak naar voren gebracht, die nu onze standaardregel is geworden, zowel intern als extern. 

Onze aanpak van doelgericht reizen wordt ook toegepast bij opdrachtgevers door gezamenlijk af te spreken hoeveel reizen nodig zijn om samen projecten uit te voeren. Deze overeenkomsten hebben een positief vermenigvuldigend effect op de klimaatvoetafdruk van beide bedrijven en helpen ons de uitstoot te verminderen en op koers te blijven met onze huidige doelstelling. Het vaststellen van een ambitieus doel voor de reductie van vliegreizen, en het specifiek rapporteren over de reductie van de uitstoot van vliegreizen, is van cruciaal belang geweest om Arcadis in de markt te krijgen. Een categorie en het is nu een van de weinige bedrijven die de gouden standaard van de wereld respecteren Travel Smart-ranglijst.

Om te werken aan een duurzame zakelijke toekomst moedigen we een 'virtual first'-aanpak en doelgericht reizen aan, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de ecologische als de sociale impact. Door deze nieuwe mentaliteit aan te nemen, kunnen we prioriteit geven aan duurzaamheid en een betere toekomst creëren voor ons bedrijf en de wereld waarin we leven.
Jill Smit
Global Sustainability Manager – Reizen en werkplek

Consulting behoort tot de sectoren met de beste scores in de ranglijst. Wat onderscheidt u van andere sectoren in het terugdringen van de uitstoot van uw zakenreizen?

Reizen is een van de grootste bronnen van uitstoot in onze sector, omdat ontmoetingen met klanten een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden zijn. Tijdens de pandemie hebben we echter geleerd dat de meeste van onze vergaderingen gewoon onlinegesprekken kunnen worden. In tegenstelling tot andere bedrijven kan minder vliegen voor adviesbureaus zelfs efficiënter zijn: we besparen niet alleen geld en tijd, maar we verbeteren ook de balans tussen werk en privéleven van onze medewerkers. 

Welke uitdagingen vindt Arcadis en hoe probeer je deze te overwinnen?

Arcadis is de afgelopen jaren gegroeid en heeft zijn internationale aanwezigheid uitgebreid. Dit vertaalt zich vaak ook in een toename van het aantal vluchten. Wij waren echter niet van mening dat de groei van het aantal werknemers noodzakelijkerwijs een hausse in onze bedrijfsvluchten zou betekenen. 

We geven teams handvatten om de noodzaak van reizen in te schatten, zodat medewerkers zich afvragen: heeft het werkelijk zin om 6 uur te reizen voor een vergadering van 1 uur? Is dit een interne vergadering die online kan plaatsvinden? En als het antwoord nee is, hoeveel mensen moeten er dan naar deze externe bijeenkomst of evenement gaan? 

Kortom, deze aanhoudende groei betekent dat onze doelstelling voorlopig alleen per medewerker kan zijn. Wanneer de omstandigheden anders zijn, kan een absoluut doel worden gesteld.

Als mondiaal bedrijf vormt vliegen een belangrijk deel van de reisuitstoot van Arcadis. Hoe gaat u om met uw langeafstandsvliegvoetafdruk?

In de eerste plaats door het verbeteren van onze rapportage over de uitstoot van vliegreizen en door het vergroten van het bewustzijn. Iedere medewerker ontvangt bijvoorbeeld elk kwartaal een e-mail met een uitstootoverzicht van alle reizen. In de tweede plaats door een strenger reisbeleid met betrekking tot vluchten vast te stellen en door onze ‘virtual first’-aanpak voor wereldwijde activiteiten te promoten. Als gevolg hiervan staat onze aanpak van doelgericht reizen voorop, om ervoor te zorgen dat onze collega’s alleen reizen als het echt zinvol is. 

Wat zijn de voordelen voor het bedrijf en voor de werknemers?

Er zijn ecologische, sociale en economische voordelen – en alle drie de zijden van deze driehoek zijn belangrijk voor het stimuleren van verandering. Het terugdringen van de vliegreiskosten, het terugdringen van de tijd die medewerkers besteden aan reizen en het terugdringen van de uitstoot: dit maakt allemaal deel uit van een gezond evenwicht dat mensen helpt de veranderingen in onze reisaanpak te begrijpen en te ondersteunen.

Werknemers zijn een belangrijk onderdeel van deze aanpak, daarom hebben we ook prikkels ontwikkeld om het aantal vluchten te verminderen. Als de werknemer bijvoorbeeld voorrang geeft aan de trein boven het vliegtuig en de reis daardoor een bepaald aantal uren overschrijdt, bieden wij een extra vrije dag aan. 

Er zijn echter veel regio's waar een verschuiving naar het spoor niet altijd mogelijk is. In deze gevallen raden we aan om alle bijeenkomsten in een specifieke regio in dezelfde periode te organiseren. Bovendien combineren sommige van onze voorstanders van ‘slow travel’ ook werk met privéreizen om het vliegen terug te dringen.

Arcadis maakt deel uit van de Anders Reizen coalitie en hun werkgroep Anders Vliegen in Nederland. Hoe heeft uw deelname aan die coalitie van bedrijven bijgedragen aan uw inspanningen om het zakenverkeer regionaal te verminderen?

In de werkgroep Anders Vliegen (“Fly Differently”) stimuleren bedrijven elkaar om een ambitieus reisbeleid te implementeren en best practices te delen. Arcadis heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de Internationale zakenreisgids, een product van de coalitie Anders Reizen. Het verlagen van de ecologische voetafdruk van Arcadis is een belangrijk onderdeel van de nieuwe bedrijfsstrategie van het bedrijf. Door het Anders Vliegen coalitie richten we ons specifiek op de impact van vliegen, door ons in te zetten voor het aanpakken van de uitstoot van luchtverkeer en het versnellen van schoner vliegen. Deze regionale inzet ligt in lijn met onze mondiale ambitie en is op zijn beurt in lijn met de Travel Smart-aanpak. 

Wat zou u zeggen tegen een bedrijf dat aarzelt om een reductiedoelstelling te stellen?

Voor veel mondiale bedrijven is een van de grootste uitdagingen niet weten waar ze moeten beginnen om dit probleem aan te pakken. Vragen zoals waar de uitsplitsingen van de duurzaamheidsrapportage kunnen worden verbeterd, of waar het basisjaar moet worden bepaald, kunnen deze bedrijven tegenhouden. Mijn advies is dat het niet perfect hoeft te zijn: je kunt kijken naar wat voor soort reizen je als bedrijf maakt, en naar de eenvoudigste manier om gegevens te verkrijgen, door bijvoorbeeld eerst te beginnen met vliegreizen, en de gegevens uit te geven, en de methodologische versie die het beste past. Streef niet naar perfectie om te beginnen – begin gewoon.

Wat zijn de volgende stappen voor Arcadis op het gebied van zakenreisreductie?

Momenteel volgen en rapporteren we onze jaarlijkse uitstoot en we zijn blij te kunnen bevestigen dat we op de goede weg zijn richting onze doelstelling voor 2025. We willen deze ervaring gebruiken en een terugkeer naar historische reisniveaus vermijden en op de lange termijn terugdringen in de richting van niet alleen onze doelstelling voor 2025, maar ook richting onze netto-nuldoelstelling.

NIEUW 2024
RANGSTELLING