Emissiereductie, Lucht naar spoor

In het Nederlandse Klimaatakkoord is een reductie van de uitstoot van zakenreizen opgenomen

Nederlandse regering
Juli 2024

Nederland heeft het terugdringen van de uitstoot van reisemissies tot een vereiste gemaakt: vanaf juli 2024 zullen bedrijven met meer dan 100 werknemers aan de overheid moeten rapporteren over de voortgang in de richting van de verplichte 50%-verlaging van de binnenlandse mobiliteitsemissies tegen 2030, ten opzichte van het niveau van 2016.

De Nederlandse overheid presenteert de verschuiving van lucht naar spoor als oplossing om de uitstoot terug te dringen. Hierin staat dat alle reizen voor afstanden kleiner dan 700 km, waarbij de reistijd van deur tot deur met de trein <150% de reistijd met het vliegtuig bedraagt, per spoor moeten worden afgelegd. 

Deze eis maakt deel uit van de Nederlandse Klimaatakkoord en geldt voor zowel zakenreizen als woon-werkverkeer. Als de beoogde CO2-reductiedoelstelling volgens de gegevens niet wordt gehaald, moeten werkgevers zich houden aan een maximum van CO2-uitstoot per km. 

De leden van de Anders Reizen coalitie, een groep van ruim 70 grote bedrijven met ongeveer 550.000 medewerkers, hebben beloofd de eisen van de Nederlandse overheid te volgen om over te stappen op het spoor en de uitstoot te verminderen.

Read more:
The US federal government has released on the 14th of December 2023 a new set of requirements to reduce the...
January 2024
By the European C...
The European Union’s (EU) Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) requires large companies and listed companies to disclose information on social...
The French Energy Sobriety Plan details the 20 mandatory measures aiming at facilitating the French state’s ecological transition. This means...
NIEUW 2024
RANGSTELLING